Sikrer norske skip og sjøfolk ved «no deal»

Nærings- og fiskeridepartementet

Norske skip og sjøfolk vil fortsatt ha adgang til britiske markeder dersom Storbritannia forlater EU uten avtale. – Vi vil sikre viktige norske arbeidsplasser og maritim aktivitet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Erklæringen fra den britiske regjeringen ivaretar norske sjøfolk og maritime interesser på en god måte.

– Storbritannia er blant våre største og viktigste enkeltmarkeder for skipsfartstjenester. Derfor er det svært viktig for regjeringen å sikre stabilitet og forutsigbarhet ved en «no deal». Det har vi fått til nå, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Den norske og britiske regjeringen har hatt tett kontakt og er nå enige om å utveksle gjensidige politiske erklæringer om å videreføre vilkårene for maritim næringsvirksomhet mellom landene. De politiske erklæringene ivaretar sentrale norske maritime interesser i Storbritannia.

Les også:  Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

Partene erklærer å følge prinsippene om fri og rettferdig markedsadgang for maritime transporttjenester. Skip som er registrert hos den andre parten skal behandles likt som før når de kommer til havnen. Landene er også enige om at ingen av dem kommer til å innføre nye, ensidige tiltak som begrenser dagens frihet til å drive transport i innenriksfart. Landene holder også fast ved forpliktelsene etter ILO-konvensjon 108 om sjømenns identitetskort. Den inneholder blant annet bestemmelser om sjømenns rettigheter ved bytte av mannskap.  

Les også:  Ny undersøkelse: Vannkraftverk lar fisk dø i anleggene

Selv om erklæringene ikke er juridisk bindende, vil de to landene jobbe for å få på plass et varig avtaleverk etter at Storbritannia har gått ut av EU.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.