Satser på landbruket i nord

nfk

– 25 millioner kroner årlig fra stat og fylkeskommunene til bærekraftig matproduksjon i Nord-Norge er et kjempeløft for landbruksnæringen, sier en begeistret fylkesråd Linda Helen Haukland.

Haukland markerte starten for den nye ordningen i Tromsø sammen med Landbruks- og matminister Sandra Borch og fylkesråd Karin Eriksen fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Hun leder Partnerskap Landbruk i Nordland, og gir stor honnør til medlemmene for sterk involvering i arbeidet med å forberede satsingen de siste månedene.

– Friske midler fra staten (17 millioner kroner) og fylkeskommunene i nord (8 millioner) vil bidra til å sikre at brukene i nord ikke legges ned. Midlene vil gi landbruket i fylket en unik mulighet til å sikre brukene og ta ut et større vekstpotensial. Det er viktig å opprettholde matproduksjonen i landsdelen og å utnytte de fantastiske mulighetene det arktiske landbruket gir, sier fylkesråden.

Les også:  Sier nei til å åpne Nordland VI

– Faglagene i næringen har vært veldig aktive og har evnet å sette agenda for arbeidspakkene som nå er utarbeidet. For meg har det vært avgjørende at bøndene selv får forme satsingen slik at det blir en grasrot-effekt, legger Haukland til.

Det er lagt inn som en forutsetning at minimum 5 millioner kroner av midlene skal settes av til forskning og øvrig kunnskapsutvikling i regi av NIBIO. 

Les også:  Nesten 150 nordlandsbedrifter stiftet i ekspressfart – Kan vinne pris

Målet for den nye satsingen er å styrke sårbare produsentmiljøer i de to nordligste fylkeskommunene og motvirke bruksnedgang. Den skal også øke arealbruken og heve kompetansen til landbruksnæringen og verdikjeden for mat, samt utnytte regionale fortrinn og muligheter innen arktisk landbruk .

Sentrale arbeidstema i prosjektet blir blant annet omlegging fra båsfjøs til løsdrift, økonomi og lønnsomhet, økt bruk av utmarksbeite i nord og økt totalberedskap gjennom større matproduksjon

Troms og Finnmark fylkeskommune har i samråd med Nordland fått ansvaret for å følge opp satsingen i samarbeid med de regionale partnerskapene. Det er derfor nå satt ned en arbeidsgruppe bestående av landbrukets organisasjoner i nord, statsforvalteren, Sametinget, NIBIO og de to nordligste fylkeskommunene. som utarbeider arbeidspakker og forslag til forskrift for ordningen

Les også:  Rødt Nordland: – EØS-rapport gir grunn til bekymring

Innsatsen skal treffe regionale behov og bidra til å nå både næringspolitiske mål og distrikts- og regionalpolitiske mål. 

– Jeg tror denne satsingen vil lede til en varig endring innen det arktiske landbruket siden intensjonen er at den både utvides og videreføres, sier Haukland.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.