Rolls-Royce og Widerøe lanserer samarbeid for å utvikle nullutslippsfly

widerøe

Det verdensledende industrielle teknologiselskapet Rolls-Royce og Widerøe har i dag signert en avtale om et felles prosjekt for å utvikle nullutslippsfly.

Prosjektet er en sentral del av Widerøes ambisjon om å erstatte og elektrifisere store deler av sin flyflåte, mer enn 30 fly, innen 2030. Nyheten om samarbeidet ble offentliggjort under en tilstelning ved den Britiske Ambassaden i Oslo i dag.

Målet med prosjektet er å utvikle et elektrisk flykonsept som både vil tilfredsstille det norske nullutslippsmålet i 2030, men som også vil erstatte Widerøes flåte av fossildrevne fly på kortbanenettet. Rolls Royce bistår Widerøe med sin kompetanse på design av elektriske systemer gjennom hele prosjektet.

Den første fasen av prosjektet som omfatter operasjonelle studier og konseptutvikling har allerede startet. Team med eksperter fra både Norge og Storbritannia jobber nå aktivt og daglig sammen på prosjektet.

Norske myndigheter har satt meget ambisiøse målsetninger for luftfarten. Innenlands flyvninger skal være utslippsfrie innen 2040. Widerøes arbeid har bred støtte fra Enova og Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen har ved flere anledninger framhevet mulighetene som ligger i å bruke det det norske kortbanenettverket som testmarked for å utvikle kommersielt lønnsomme nullutslippsfly (Nettavisen 8.5.2019)

Les også:  Etablerer nasjonalt nettverk for nye oppdrettsarter

Widerøes toppledelse har de siste årene besøkt og etablert partnerskap med leverandører som kan levere nullutslippsflyene som skal erstatte dagens flåte med Dash 8 fly. 

– Målet vårt er å ha kommersielle nullutslippsruter i drift fra 2030. Partnerskapet med Rolls-Royce er et svært viktig skritt som beveger oss nærmere det målet, sier Andreas Aks, Strategi Direktør i Widerøe.

Alan Newby, Direktør for Aerospace Technology & Future Programmes i Rolls-Royce, sier «Vi er svært glade for å være en viktig partner i dette prosjektet. Vi applauderer de svært høye norske ambisjonene. Rolls-Royce har en lang historie med pionerarbeid innen luftfart. Vi var med på å utvikle motorene på noen av historiens første flyturer og vi bygger Trent XWB som nåtidens mest effektive flymotor.»

Les også:  El Prix: Ny rekkevidderekord i vinter-elbiltesten

– I Rolls-Royce er vi klare på at verdenssamfunnets største teknologiske utfordring er det kritiske behovet for lavkarbon energi. Vi har en viktig rolle å spille i et felles løft for å skape mer bærekraftig og skalerbar energi for fremtiden. Dette inkluderer selvsagt at luftfarten må elektrifiseres, i tillegg til at vi må øke effektiviteten i gassturbinene våre og støtte opp om utviklingen av mer bærekraftig flydrivstoff, fortsetter Newby.

– Samarbeidet med Widerøe bygger videre på vår globale satsing på elektrifisering. Nylig kjøpte vi Siemens eAircraft som kompletterer vårt arbeidet med elektrifisering i Storbritannia og Tyskland samtidig som vi bygger videre på kunnskapen vi har opparbeidet oss gjennom det ATI støttede E-Fan X programmet. Vi ser allerede at vår kunnskap og erfaring passer svært godt med Widerøe og Innovasjon Norges planer om å realisere den 3. fasen i historien om internasjonal luftfart, avslutter Newby.

Rolls-Royce har allerede etablert en høyteknologisk utviklingsenhet i Trondheim hvor en stor gruppe ansatte jobber med å finne løsninger for utslippsfri luftfart.

Les også:  – Vi går mot et rekordhøyt antall konkurser i 2023

– Storbritannia og Norge deler en lang historie med vellykkede partnerskap. Vårt anlegg i Norge gjør at vi ikke bare er tilstede i Skandinavia, en region som er kjent for å være «early adapters» av lavutslippsteknologi, men gir oss også muligheten til å utnytte norsk kompetanse og erfaring fra elektrifiseringen i maritim sektor, noe som utvilsomt vil bli en viktig når vi skal nå våre ambisiøse mål, sier Sigurd Øvrebø, administrerende direktør i Rolls-Royce Electrical Norway.

Det felles forskningsprogrammet til Rolls-Royce og Widerøe har fått støtte fra Innovasjon Norge og er forventet å vare i to år. 

– Utviklingen av elektrisk luftfart ser lovende ut, men vi har behov for raskere utvikling. Det er derfor svært gledelig for oss i Widerøe å ha verdens mest velrennomerte flymotorprodusent med på laget på denne pioner-utfordringen på vår grønne reise, sier Andreas Aks.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.