Revidert nasjonalbudsjett: – Minimalt ledelsesfokus nok en gang

lederne

Tirsdag la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett. Organisasjonen Lederne er glad for fokuset på behov for samfunnsendringer, men svært skuffet over at viktigheten av god ledelse i endringsprosesser nok en gang glimrer med sitt fravær.

I forbindelse med regjeringsplattformen som nåværende regjeringspartnere utarbeidet, oversendte Lederne innspill til prioriteringer i slutterklæringen knyttet til ledelse.

Lederne fant intet som omhandlet viktigheten av god ledelse verken i Granavollen-erklæringen, eller i statsbudsjettet.

– Det mener vi er oppsiktsvekkende gitt de omfattende endringene vårt samfunn skal gjennom de neste årene, både i forhold til teknologi, arbeidsliv og andre energikilder, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i en kommentar.

Les også:  Millioner til grønn byutvikling i Bodø

Lederne ønsker derfor nok en gang å sette fokus på behovet for god ledelse. Norsk økonomi og samfunnsutvikling er under stadig omstilling. Omstillingen er preget både av internasjonale hendelser, men også av de premisser og disposisjoner regjeringen selv setter gjennom statsbudsjett og revidert nasjonalbudsjett.

Samfunnsutviklingen preges både i privat og offentlig sektor av ytre økonomiske faktorer, politiske ideer og/eller en ønsket situasjon.

Les også:  Skuffet over Finansdepartementet

For å oppnå en god, balansert og ønsket samfunnsutvikling, vil Lederne hevde at god ledelse er nødvendig for å oppnå dette.

– Vi tror at høy ledelseskvalitet også øker produktiviteten i samfunnet. Vi tror gode ledere skaper verdier for Norge og samtidig gir trivsel på arbeidsplassene, som igjen gir et trygt, godt og produktivt arbeidsliv, understreker Ingvartsen.

Lederne mener at regjeringen må bidra til utvikling av gode ledere. Det kan regjeringen gjøre ved å: 

Les også:  Revidert nasjonalbudsjett: - Må sikre næringslivet og arbeidsplasser

• Vektlegge ledelse som et viktig satsningsområde.
• Uttrykke forståelse for at god ledelse kan fremme gode omstillinger, digitalisering og gi høyere sysselsetting.
• Tilrettelegge for at morgendagens ledere lykkes med å utvikle nye arbeidsplasser.
• Fokusere på gode arbeidslivsrelasjoner og fremme tre-part samarbeidet ved å tilrettelegge og styrke forholdet mellom myndigheter og arbeidslivsorganisasjonene.
• Sikre og støtte utdanningsinstitusjoner som prioriterer utvikling av flere, gode ledere.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.