Regnskap Norge bekymret: Stadig flere konkurser

Regnskap Norge

Ferske tall fra Dun & Bradstreet viser at antallet bedrifter som må stenge dørene fortsetter å øke kraftig. Tallene viser at antall i konkurser for første kvartal i 2023 sammenliknet med første kvartal i 2022 vil gi en økning på 39,6 %.

– Vi har sett en stigende konkurstrend over tid nå, og dette er bekymringsfullt. Bedriftenes situasjon er svært krevende. Høye strømpriser, økte skattebyrder og fortsatt rentekostnader til staten i etterkant av Covid-19, har ført mange i knestående, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Ferske konkurstall viser at bransjene med størst konkursøkning er detaljhandel og hotell/restaurant. Disse bransjene vil ende opp med en økning i konkurser på henholdsvis 101,1 % og 105,4 %. Tallene viser også at samtlige fylker har en negativ utvikling i 1. kvartal 2023 sammenliknet med samme periode i 2022.

Les også:  Enorm etterspørsel: Nå går startskuddet for ny kinesisk sjømat-rute

 Økte strømkostnader er uten tvil en stor utfordring for mange bedrifter, men utgjør trolig bare toppen av isfjellet. Serveringsbransjen mistet store inntekter under nedstengingen julen for 1,5 år siden, og mange måtte be om utsatt betaling av skatt og mva. Dette førte til ekstrakostnader samlet på flere hundre millioner kroner i forsinkelsesrenter som flere selskaper fortsatt sliter med å betale, forteller adm.dir. i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen.

Les også:  Enorm etterspørsel: Nå går startskuddet for ny kinesisk sjømat-rute

 Statsbudsjettet for 2023 er utfordrende for næringslivet. Økningen av arbeidsgiveravgiften med 5 % over 750 000 kroner uavhengig av virksomhetens lønnsomhet, er en av de nye økonomiske og administrative kostnadene næringslivet er blitt påført. I tillegg har skattekostnadene økt betraktelig gjennom økt formues- og utbytteskatt. Vi frykter at konkurstallene vil fortsette å øke blant små og mellomstore bedrifter fremover, med fare for bortfall av arbeidsplasser over hele landet. Dette kommer ved siden av en rekke store investeringsprosjekter som er stoppet opp i påvente av avklaring rundt grunnrenteskatt, sier Regnskap Norge-direktøren.

Les også:  Enorm etterspørsel: Nå går startskuddet for ny kinesisk sjømat-rute

 Mer enn noensinne er det viktig å redusere administrative byrder og ikke påføre næringslivet nye kostbare rapporteringsoppgaver. Den kraftige økningen i konkurser viser hvor viktig det er å legge til rette for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser over hele landet, sier Rune-Aale-Hansen.

Regnskap Norge har flere ganger påpekt at økningen i antallet konkurser ikke alene skyldes strømprisene, men også må ses i sammenheng med regjeringens skatteskjerpelser og rentekrav.

Regnskap Norge støtter regjeringens ambisjon om å redusere administrative byrder for næringslivet med 11 milliarder kroner.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.