Regjeringen foreslår merverdiavgiftstak for dybdejournalistikk

pc

Regjeringen har sendt et forslag om å utvide merverdiavgiftsfritaket for aviser på høring. – Det er bra at det nå foreslås at dybdejournalistikk også skal omfattes av fritaket, sier Mari Velsand i Medietilsynet.

I juli 2019 ble merverdiavgiftsfritakene for tidsskrifter utvidet til å omfatte elektroniske utgaver. For å få fritak etter denne bestemmelsen er det i dag et vilkår at tidsskriftet «kommer ut periodisk med minst to og maksimalt 51 nummer i året etter en fast utgivelsesplan».

Les også:  LESERINNLEGG: Fortjener kriminelle innvandrere bedre tannpleie enn minstepensjonister?

Men digital distribusjon åpner for en mer fleksibel og løpende publisering enn tradisjonelle trykte tidsskrifter. Nå foreslår altså regjeringen å utvide merverdiavgiftsfritaket for aviser for å hensynta dette.

Forslaget innebærer at fritakene for trykte og elektroniske avisutgaver samles i én bestemmelse, på samme måte som fritakene for tidsskrifter og bøker. I tillegg utvides fritaket til å omfatte dybdejournalistikk, definert som «dyptgående journalistisk produksjon og publisering» av nyheter og aktualitetsstoff fra et «avgrenset samfunnsområde».

Les også:  Ny rapport: Barnevernet slaktes av Helsetilsynet

Ett hovedmål med fritakene for merverdiavgift på aviser, tidsskrifter og elektroniske nyhetstjenester er å fremme ytringsfrihet og pressens demokratiske funksjon. Også de mer spesialiserte delene av pressen spiller en viktig rolle i dette bildet. Formålet med forslaget er derfor å legge til rette for å utnytte de mulighetene som ligger i elektronisk publisering av dybdejournalistikk i for eksempel tidsskrifter og fagpresse.

Høringsfristen er 31. mars 2020.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.