På turné for å lytte til barn og unge

kulturtanken

Kulturtanken har fått i oppdrag å samle inn barn og unges synspunkter på kunst og kultur til den kommmende barne- og ungdomskulturmeldingen. Nå drar prosjektleder Jo Morten Weider og resten av prosjektgruppa på skoleturné for å høre hva de unge har å si.

Postkassen til kulturministeren skal fylles opp, når prosjektleder Jo Morten Weider og resten av prosjektgruppa i Kulturtanken drar på norgesturné for å samle innspill til ny kulturmelding for barn og unge. 

Regjeringen skal lage en egen kulturmelding for barn og unge, og vil at nettopp de skal bli hørt i arbeidet. «Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge» har fått i oppdrag å få frem de unges stemmer og legge til rette for at barn og ungdoms synspunkt, erfaringer og perspektiver kommer med i meldingen.

Les også:  Mange unge har ikke reiseforsikring

– Det blir litt av en reise; fram til slutten av mai skal vi besøke en lang rekke skoler, fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. Nå over påske skal vi til Tromsø, Målselv og Bergen, i tillegg til Sandnes, Horten og Larvik. Og vi har enda flere steder på lista sier Jo Morten Weider, som har ledet prosjektet for Kulturtanken siden midten av februar.

Hva er barn og unge opptatt av, som kanskje ikke voksne vet så mye om. Hva bør kulturministeren vite og huske på? Kulturtanken setter seg nå på skolebenken for å høre hva barn og unge selv mener om kunst og kultur.

– Det skal være lav terskel for at barn og unge skal kunne delta i, og oppleve kunst og kultur av høy kvalitet. Alle barn i Norge skal få mulighet til å skape, forløse og forvalte sine egne kreative evner. Det er en god og nødvendig investering i fremtiden. Når vi nå for første gang i historien skal lage en egen stortingsmelding om barn, ungdom og kultur, er det ekstra viktig å lytte til og la de unge være med i politikkutformingen, sier Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken 

Les også:  VIDEO: Kalandra har sluppet låta "Are You Ready?"

Ved blant annet å besøke elever fra en rekke skoler i landet, skal Weider og hans kollegaer få frem hva de unge mener om blant annet kunstformidling, digitale uttrykk, kunst som ytring og kunst i et inkluderingsperspektiv. 

– Det er barn og unge selv som vet best hva kunst og kultur betyr for dem, hva de ønsker av aktiviteter der de bor og hva de trenger for å kunne delta. Vi voksne skal nå sette oss ned, vi skal lytte og vi skal lære, sier Weider.

Innspillene, ideene, tilbakemeldingene og synspunktene fra barn og unge som prosjektgruppen samler nå, skal sammenfattes i en egen rapport som overleveres Kulturdepartementet 1. oktober. Rapporten skal brukes videre i regjeringens arbeid med å utforme en egen kulturmelding for barn og unge.

Les også:  VIDEO: Kalandra har sluppet låta "Are You Ready?"

Alle elever som deltar får skrive sitt innspill til Kulturministeren, som vi samler i medbragt postkasse. Kulturtanken besøker et utvalg skoler landet rundt, fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.