Øker bevilgning til støtteordning for kommunale ungdomsfiskeprosjekter

Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen deler nå ut 3 millioner kroner til kommunale prosjekter som legger til rette for at ungdom mellom 12 og 25 år kan høste erfaringer fra fiskeryrket.

Departementet har mottatt 20 gode søknader og alle har fått tilsagn om delvis støtte. I tillegg til støtteordningen for kommunale ungdomsfiskeprosjekter videreføres også den ordinære ungdomsfiskeordningen i 2023.

Opprinnelig var det bevilget 2 millioner kroner til tilskuddsordningen i 2023. Midlene ble lyst ut i januar og 20 kommuner har sendt inn søknad innen fristen 28. februar. Alle kommunene med unntak av en, har søkt om den maksimale summen på 200 000 kroner.

Samtlige kommuner oppfyller kriteriene i tilskuddsregelverket for å kunne få tilsagn på søknaden og det vil derfor være riktig å gi alle kommunene delvis tilsagn.

– Det er gledelig at så mange kommuner ønsker å legge til rette for å gi ungdom sommerjobb som fisker. For at alle kommunene skal ha mulighet til å gjennomføre prosjektene er det viktig at tilskuddet ikke reduseres for mye. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2023, som fremmes 11. mai, legges det derfor opp til å fremme forslag til Stortinget om å øke bevilgningen med en million kroner. Dette vil gi rom for at alle kommunene kan få tildelt 150 000 kroner hver, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Seks av de tjue kommunene som har søkt i 2023 har gjennomført prosjektet tidligere. I 2022 ble det gjennomført prosjekter i syv kommuner og 112 ungdommer deltok i ordningen. Dersom de kommunene som skal gjennomføre prosjekter i år får nok interesserte ungdommer planlegges det i år for sommerjobb for opptil 288 ungdommer.

– Det er viktig for rekrutteringen til fiskerinæringen at flere unge jenter og gutter får prøvd seg på havet. Gjennom disse kommunale prosjektene får ungdom som ikke har kontakter i næringa mulighet til å prøve seg som fiskere, sier fiskeri- og havministeren.

Prosjektene det søkes støtte til går i hovedsak ut på at kommunene leier båt med fiskeskipper som veileder. Kommunene gjennomfører en åpen utlysning av ordningen slik at mange ungdommer kan delta i løpet av sommerferien. Det er viktig at kommunene kan dokumentere et godt faglig opplegg for ungdommene, i flere av kommunene gjennomføres prosjektene i samarbeid med næringen og organisasjoner.

Samtlige kommuner understreker hvor viktig fiskerinæringen er for lokalsamfunnet, og de ser ikke kun på disse prosjektene som rekrutteringstiltak eller en mulighet til å gi sommerjobb til noen få. De fleste kommunene forteller at fiskeri er en del av kulturarven til lokalsamfunnet og de ønsker at alle skal ha lik mulighet til å skaffe seg erfaringer fra yrket.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.