Nye tall: Frivilligheten skaper verdier for 132 milliarder

frivillighet norge

Ideelle og frivillige organisasjoner skaper verdier for hele 132 milliarder kroner, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette er like mye som 4,7 prosent av BNP for fastlands-Norge.

Ifølge det nylig framlagte statsbudsjettet støttet staten frivillige organisasjoners arbeid med 8,5 milliarder kroner i 2016. Statistisk sentralbyrå (SSB) estimerer verdien av den frivillige innsatsen til hele 75 milliarder kroner samme år.

– Statens bidrag til frivilligheten er en investering med skyhøy avkastning, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Les også:  De gir oss 17. mai-festen på NRK

Markant vekst
Tallene fra SSB viser at det var en markant vekst i antall lønnede årsverk i frivillig sektor i 2016. Hovedforklaringen på dette ligger i organisasjonenes innsats i forbindelse med det høye antallet asylsøkere som kom til Norge høsten 2015.

– De ansatte i frivilligheten spiller en viktig rolle. Ideelle aktører på velferdsfeltet sysselsetter mange. Men også på andre områder er det behov for ansatte som kan legge til rette for aktivitet og frivillig engasjement, sier Slotterøy Johnsen.

Les også:  Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

Verdien SSB beregner inkluderer ikke den merverdien, de såkalte positive eksternalitetene som frivilligheten skaper.

– Frivillighetens betydning i det norske samfunnet kan nesten ikke overvurderes. Frivilligheten skaper fellesskap, motvirker ensomhet, skaper tillit og bygger demokrati. Det er vanskelig å måle verdien av slike effekter, men allikevel er betydningen for samfunnet enorm, avslutter Slotterøy Johnsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.