Norske kommuner og fylkeskommuner bør sikre alle sine kjøretøy med alkolås

KGK

Fra 1. januar 2019 ble det påbud om alkolås i alle nye busser og minibusser som brukes i persontransport mot vederlag. Men hva med kjøretøyene som er eid og brukes av norske kommuner og fylkeskommuner?

Trafikksikkerhetsorganisasjonene oppfordrer de 422 norske kommunene og 18 fylkeskommunene, som samlet eier en av landets største kjøretøyparker, til å innføre alkolås.

– Svenske kommuner har stilt krav om alkolås i en årrekke. Hele 80 prosent av svenske kommuner stiller krav til at kjøretøy som frakter skolebarn har alkolås, sier Christian Salvesen som er produktansvarlig for trafikksikkerhet og Dräger alkolås hos KGK Norge AS.

– Stadig flere kjøretøy i Norge får nå innmontert alkolås som følge av at Stortinget våren 2018 vedtok endringer i vegtrafikkloven. En av de aktørene som har gått i front med å installere alkolås frivillig, er drosjenæringen. Men vi savner initiativ fra kommuner og fylkeskommuner om å gjøre det samme, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk. 

Les også:  LESERINNLEGG: Nei til flere amerikanske baser i Norge!

Hun får støtte fra seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Miriam Kvanvik, som ønsker at kommuner og fylkeskommuner skal sette trafikksikkerhet enda høyere opp på dagsorden.

– Kommunale biler er på veien alle virkedager døgnet rundt. Alkolås vil bety ekstra trygghet både for egne ansatte i kommunen, i trafikken og miljøet rundt, sier hun.

Undersøkelser viser at rus var medvirkende faktor i 21 prosent av alle dødsulykker i perioden 2005-2017, og alkohol er det rusmiddelet som oftest påvises ved dødsulykker. Av de 106 menneskene som omkom i trafikken i 2017 omkom 20 som følge av ruskjøring. Dersom kjøretøyene hadde hatt alkolås, kunne ni av dem fremdeles vært i live, ifølge MA – Rusfri Trafikk. – Her er det snakk om syv bilførere og to motorsyklister som var påvirket av alkohol eller blandingsrus med alkohol. Hadde kjøretøyet hatt alkolås ville det ikke vært mulig å starte, sier Kristoffersen. 

Les også:  Trettebergstuen er ikke faktisk etterforsket av Økokrim

Statens vegvesen lanserte i 2018 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Her listes det opp 136 målrettede tiltak som skal bidra til 200 færre drepte eller hardt skadde i trafikken i de neste fire årene. Alkolås er referert til i flere av tiltakene.

– Alkolåsen er en enkel teknisk løsning, som kobles til kjøretøyet slik at det ikke er mulig å kjøre hvis sjåføren er påvirket av alkohol eller blandingsrus med alkohol. Når det installeres en alkolås på et kommunalt kjøretøy, innebærer det en god og forebyggende innsats, både for egne ansatte i kommunen, i trafikken og miljøet rundt. Norske kommuner og fylkeskommuner bør derfor gå i front med å sikre sine yrkesbiler, busser og bilparker med alkolås, sier Salvesen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.