Nordmenn tviler på flomberedskapen

if forsikring

Mange nordmenn tviler på om flomberedskapen er god nok her i landet, viser ny undersøkelse. Selv om det fortsatt er fare for storflom, har bare et fåtall av oss gjennomført egne tiltak for å hindre flomskader.

Drøyt 20 prosent av de spurte mener at kommunen de bor i, ikke er godt nok forberedt på flom. Det går frem av en undersøkelse utført av YouGov for forsikringsselskapet If.

If har denne uken innkalt sine samarbeidspartnere innen skadebegrensning og gjenoppbygging til et felles møte for å være best mulig forberedt hvis flommen kommer.

Dagens prognose fra NVE viser at det er noe mindre fare for en storflom, enn ved forrige prognose. Men sannsynligheten er likevel større enn normalt flere steder i landet.

Les også:  Krever helsehjelp til barnevernsofre

Ikke god nok beredskap
Undersøkelsen fra If viser at mange tror beredskapen i kommunene ikke er god nok til å takle en storflom om den skulle komme. Skepsisen til kommunenes beredskap er størst i fylker som tidligere er rammet av storflom, deriblant Hedmark (27 prosent) og Oppland (30 prosent).

I Agder (29 prosent) er også innbyggerne i tvil om beredskapsapparatet er forberedt. Sørlendingene, som hadde kraftig flom i fjor høst, er landsdelen der flest er i tvil om beredskapen er god nok.

– Det kan se ut som om tidligere flommer svekker troen på at samfunnet kan stille opp for innbyggerne ved en krise. Dette betyr at det ennå er en lang vei å gå før beredskapen er god nok. Vi vet at mange kommuner har dette på dagsordenen, men mangler midler til å gjennomføre tiltak, sier Jon Berge hos If.

Les også:  Full frifinnelse av Fosenaksjonistene

Ingen egne tiltak
Drøyt fire av ti tror at de selv kan oppleve flom denne våren, og mange har tenkt gjennom hva de kan gjøre av tiltak på egen eiendom hvis de skulle oppleve flom i nærområdet. 18 prosent sier de har gjort tiltak, og ytterligere 23 prosent har planer om tiltak.

Likevel har nær 60 prosent av dem som tror at de selv kan bli flomrammet, ikke tenkt på eller gjennomført flomtiltak. Best forberedt er innbyggerne i Oslo, Akershus og resten av Østlandet. I Hedmark, Oppland og Buskerud har over halvparten av dem som tror de kan bli rammet, selv satt i gang arbeid med forberedende tiltak eller har planer for tiltak.

Les også:  Stor skadeøkning i fjor: Slik stenger du hytta etter påske

– Det er ennå ikke for sent å gjøre noe, så vi vil oppfordre alle som tror de kan bli flomrammet om å tenke gjennom hva de kan gjøre, og starte arbeidet med dette, sier Jon Berge i forsikringsselskapet If.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.