NHO: Uforsvarlig avgiftspolitikk i statsbudsjett for 2019

nho

– Regjeringen setter etter det vi nå vet, sitt godkjentstempel på en arbeidsulykke fra budsjettbehandlingen i 2017, og ignorerer at økende grensehandel og høyt avgiftstrykk truer arbeidsplasser og verdiskaping i hele mat- og drikkenæringen i Norge, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

Han retter sterk kritikk mot at regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2019 kun ser ut til å reversere avgiftsøkningen for sjokolade og sukkervarer og ikke også avgiftsøkningen for alkoholfri drikke:

– Med halvgjort jobb lar regjeringen nå en hel bransje i stikken ved å saldere budsjettet med verdiskaping og arbeidsplasser i drikkevarebedriftene.

NHO Mat og Drikke-sjefen mener regjeringen fører en tilfeldig og vinglete avgiftspolitikk. Dette skaper en uholdbar uforutsigbarhet for både tradisjonsrike hjørnestensbedrifter og gründerbedrifter i drikkevarebransjen.

Les også:  Innspurt i meklingen for hotell og restaurant

Brubakk legger til at skaden for de omfattede bedriftene øker for hver dag avgiftsøkningen opprettholdes:

– Tilliten til en regjering som fører en tilfeldig og uforsvarlig avgiftspolitikk som skaper uforutsigbarhet for bedriftene, og deretter ikke rydder opp i egne feil og dermed setter Norges omdømme som investeringsland på spill, er sterkt svekket.

Resultat av ESA-press
Stortingsflertallet så bort fra alle EØS-rettslige advarsler, og vedtok 12. desember i fjor et statsbudsjett for 2018 som inkluderte rekordstore økninger i sjokolade- og sukkervareavgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer. Allerede dagen etter klaget NHO Mat og Drikke vedtaket om avgiftsøkningene inn for EFTAs overvåkningsorgan ESA som ulovlig statsstøtte.

Les også:  Den nye trendgrønnsaken: Brokkolini

På tross av massive reaksjoner fra både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i mat- og drikkenæringen har ikke regjeringen foretatt noen konsekvensutredning av avgiftsøkningene med tanke på tap i verdiskaping, lønnsomhet i norsk produksjon og effekt på grensehandelen med videre.

– Når regjeringen nå ser ut til å reversere kun den ene og ikke begge avgiftsøkningene, tyder det på en reversering påtvunget av EUs statsstøtteregler, ikke at regjeringspartiene har tatt innover seg den dramatiske situasjonen de har påført bransjen, fremholder Brubakk.

– Uforsvarlig å ikke avvikle 350-kronersgrensen
Etter det vi vet velger Regjeringen å ikke avvikle 350-kronersgrensen for moms- og avgiftsfri import.Brubakk er sterkt kritisk:

– Det er uforsvarlig av regjeringen å subsidiere utenlandske netthandelsaktører, spesielt når de samtidig velger å beholde avgiftene på drikkevarer på samme nivå som i 2018. Det er en fullstendig uforståelig beslutning. Den eksplosive veksten i netthandelen med brus og sjokolade burde fått alarmklokkene til å gå i Finansdepartementet.

Les også:  LESERINNLEGG: Regjeringa med "luftpenger" til landbruket

NHO Mat og drikke og Grensehandelsalliansen har over lang tid påpekt hvordan 350- kronersgrensen skaper helt umulige konkurranseforhold for norske produsenter og varehandel, og flytter avgiftsinntekter, verdiskaping og arbeidsplasser ut av landet.

– Det er de særnorske høye avgiftene som driver den økende grensehandelen. 350-kronersgrensen undergraver dessuten ethvert avgiftspolitisk virkemiddel regjeringen måtte innføre – uansett formål. Det trengs ingen utredning for å forstå det, avslutter Brubakk.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.