LESERINNLEGG: Frivillig sektor er verdt hver krone!

Fundraising Norge

Arbeidet som gjøres av ideell og frivillig sektor i Norge, er en avgjørende del av velferdssamfunnet vårt. De representerer et mangfold av interesser og verdier, og gjør en enorm innsats for å bedre livene til flere tusen nordmenn hver dag.

Av: Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge.

Norges bank satte nylig opp styringsrenta, og prisveksten er fortsatt høy i Norge. Dette rammer selvfølgelig også norske organisasjoner sin evne til å opprettholde sitt arbeid når finansieringen svekkes. Det er avgjørende å bedre rammevilkårene for frivillige og ideelle organisasjoner. Offentlige tildelinger er en del av løsningen, men organisasjonene må også få de riktige rammevilkårene til å kunne hente inntekter til sitt formål. Derfor ønsker bransjen å heve skattefradraget for gaver gitt til frivillige organisasjoner til 50.000kr fra og med 2024 fordi hvert bidrag er verdt hver krone.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Frivillig sektor spiller en unik rolle i samfunnet. De bidrar til å bygge sosial kapital og er selve limet i lokalsamfunn. Hver dag jobber de for å fremme sosial rettferdighet og beskytte menneskerettigheter. De gir trygghet til utsatte grupper, som for eksempel skeive, personer med nedsatt funksjonsevne, eldre, de som sliter med psykisk helse og mange flere. Frivillige organisasjoner er litt som enkelt individer, ikke alle liker alle, men de må alle respekteres på lik linje. Frivillige og ideelle organisasjoner er avgjørende brikker i hvordan norsk kultur og idrett er bygd opp.

Mange organisasjoner er avhengige av midler fra det offentlige. Dette betyr at de ofte må jobbe med begrensede ressurser som er øremerket en spesifikk aktivitet og et formål. Offentlige midler er ikke en garantist. Frivillig sektor trenger flere bein å stå på, økonomien må diversifiseres. Dette gjør sektoren mer motstandsdyktig mot dårlige tider, og det gir organisasjonene bedre evne til å planlegge og investere langsiktig.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Styrkede rammevilkår for frivillig sektor er en god investering for samfunnet. Utallige rapporter utarbeidet av både Menon Economics og Oslo Economics sier det entydig. Frivillig sektor er god samfunnsøkonomi. Sektoren jobber i områder hvor det offentlige ikke har mulighet til å være og bidrar til å skape en helhetlig velferdsstat. Hva det ville kostet det offentlig å ta over tjenestene er uvisst. Det vil likevel ikke overraske om det er i hundre milliarder klassen. Det er slik vanskelig å se for seg dette som et reelt alternativ.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Det finnes mange måter å øke finansieringen av frivillig sektor på. Regjeringen kan øke sitt bidrag til frivillige organisasjoner, eller legge til rette for enklere tilgang til midler fra private givere ved å øke skattefradraget for bidrag til frivillige og ideelle organisasjoner. Bedrifter kan også bidra gjennom å tilby støtte til ansatte som ønsker å delta i frivillig arbeid, eller gjennom å gi økonomiske bidrag til organisasjoner som er i tråd med deres verdier.

Uansett hvilken modell som velges, er hver krone som investeres i frivillig sektor verdt hver eneste krone. Hver krone er god samfunnsøkonomi og bidrar til et bedre Norge og en bedre verden.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.