Lånevekst og bra tall i tredje kvartal for Sbanken

sbanken

Sbanken ASA fikk et resultat før skatt på 283,2 millioner kroner i tredje kvartal. Netto renteinntekter økte med 87,5 millioner kroner og netto provisjonsinntekter økte marginalt fra tredje kvartal 2018.

Utlånsveksten i kvartalet var 2,2 prosent. Ved utgangen av kvartalet utgjorde totale utlån 81,6 milliarder kroner, sammenlignet med 78,8 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal 2018. Avkastning på egenkapitalen var 14,0 prosent i kvartalet. Bankens fastsatte bidrag til krisetiltaksfondet ble lavere enn estimert og avsatt i regnskapet. Dette påvirker netto renteinntekt i kvartalet positivt med 36,0 millioner kroner.

Les også:  Undersøkelse om kundeforhold: – Norsk kundelojalitet vil bli satt på prøve i 2024

– Vi legger bak oss et kvartal med robust utlånsvekst og sterke resultater. Vår nye prismodell innen fondssparing bidrar til å befeste vår posisjon som Norges mest åpne og innovative bank for privatkunder. Fremover skal vi også levere innovative løsninger til små bedrifter. Jeg var med å starte banken og ser nå frem til å lede oss gjennom en spennende fase, sier Øyvind Thomassen, ny CEO i Sbanken.

Netto renteinntekter økte til 420,8 (333,3) millioner kroner som følge av lånevekst, reprising av utlån og lavere enn estimert bidrag til krisetiltaksfondet. Rentemarginen i kvartalet var 1,77 prosent, opp fra 1,45 prosent i tredje kvartal 2018. Sammenlignet med andre kvartal 2019 økte marginen med 0,20 prosentpoeng.

Les også:  LESERINNLEGG: Bilistene flås og bompengene sløses!

Driftskostnadene var 175,9 (159,6) millioner kroner, og netto tap utgjorde 37,1 (19,7) millioner i kvartalet, tilsvarende til en tapsgrad på 0,18 prosent. Tap tilknyttet forbrukslån økte noe i kvartalet, mens boliglånsporteføljen hadde stabil utvikling med lave tap.

Ved utgangen av kvartalet hadde Sbanken en ren kjernekapital på 15,0 prosent, opp 0,1 prosentpoeng fra andre kvartal 2019, en kjernekapitaldekning på 16,5 prosent og en total kapitaldekning på 18,6 prosent. Kapitaldekningen inkluderer 70 prosent tilbakeholdt resultat fra årets ni første måneder.

Les også:  22. februar er andelslandbrukets dag!

– Utsiktene til norsk økonomi er gode. Sbanken har en unik markedsposisjon og vi brenner for å levere innovative og enkle løsninger. Jeg gleder meg til fortsettelsen, avslutter Thomassen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.