Kutt i havforskningen – Alvorlig for fiskerinæringen

fiskebåt

– 28 arbeidsplasser skal bort når forskningsfartøyet «Kristine Bonnevie» skal ut av instituttets tjeneste. Havforskningsinstiuttet (HI) må også kutte på andre områder og det er derfor klart at totalt sett vil en få færre toktdøgn og dermed også mindre bestandsforskning i 2023. Dette er svært beklagelig i en tid der vi har behov for mer forskning, sier styreleder i Fiskebåt Nord, Marius Ytterstad.

Det er  avisa Nordlys som meldte dette 1. desember d.å.

Havforskningsinstituttet (HI) har like mye midler til drift i 2023 som de hadde i 2022 og med lønnsøkning og en generell prisstigning på andre områder, betyr dette et redusert aktivitetsnivå.

Les også:  Frykter for trafikksikkerheten etter snørik vinter

Ytterstad er kjent med at HI får et nytt fartøy i drift fra neste år som er betydelig mindre i størrelse enn «Kristine Bonnevie». Dette fartøyet kan ta over noen av oppgavene, men kan ikke fullt ut erstatte toktkapasiteten til et stort forskningsfartøy. Næringa har tidligere uttalt at en ønsker mer forskning på bl.a. lodde i Barentshavet. Det er signaler på at også bruk av leiefartøy vil falle bort og da frykter Ytterstad at en ikke lengre vil kunne følge loddeinnsiget.

Les også:  Varsler kontroll av vinterfiske i Nordland

Marius Ytterstad mener Norge ikke har råd til å redusere forskningsinnsatsen i en tid med stadig nye utfordringer for både villfisk- og oppdrettsnæringen. Vi snakker her om klimatiske endringer som kan ha stor betydning for livet i havet og det er derfor viktig at forskningen er oppdatert. Vi vet dessuten lite om hvilke konsekvenser nye næringer som havvind og gruvedrift kan ha på livet i havet noe, og dette generer viktige forskningsoppgaver for HI. I tillegg er det geopolitiske forhold som gjør det nødvendig for Norge å ha en betydelig operativ havforskning.

Les også:  John Kerry møtte Gahr Støre: - Norge avgjørende for å kutte vanskelige utslipp

Norge er et havland og våre havområder er sju ganger større enn våre landområder og ressursene i havet er også viktig for norsk økonomi. Fiskebåt Nord krever derfor at bevilgende myndigheter sørger for at Havforskningsinstituttet ikke bare kompenseres for økte kostnader, men også får en reell økning i sine budsjetter, avslutter Marius Ytterstad.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.