Knalltall for Bravida april-juni 2020

bravida

Bravidas andre kvartalsrapport for 2020 er offentliggjort. Konsernsjef Mattias Johansson forteller om positiv resultatutvikling, organisk vekst og sterk kontantstrøm. Covid-19-pandemien har hatt mindre påvirkning enn ventet. 

– Det er veldig gledelig at vi, på tross av covid-19-pandemin, kan innfri vår uttalte ambisjon fra 2019 om organisk vekst første halvår 2020. I kvartalet økte nettoomsetningen med 6 prosent, noe som overstiger Bravidas vekstmål. Den organiske veksten var på 3 prosent, og oppkjøpene bidro med 6 prosent, men den svekkede norske kronen bidro negativt med 3 prosentenheter. Marginen økte i kvartalet til 5,9 prosent, marginene forbedret seg i Norge, Danmark og Finland forteller Mattias Johansson.

Les også:  LESERINNLEGG: Kostnadsbombe med Vedums nye EU-direktiv

– Jeg er veldig fornøyd med at vi klarte å opprettholde omsetningen selv om kvartalet har vært preget av koronapandemien med lavere etterspørsel etter våre tjenester og økt fravær blant våre ansatte grunnet smittevernstiltak. Resultatmarginen øker i både kvartalet og halvåret grunnet god kostnadsstyring og forbedret prosjektgjennomføring. Vi har brukt mye ressurser på kompetanseheving, prosjektselektering med fokus på tidligfaseprosjekter, det har gitt resultater, sier administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke.

Les også:  LESERINNLEGG: Kostnadsbombe med Vedums nye EU-direktiv

– Vår satsing innen sykehusbygg fortsetter å gi resultater og den kommende perioden blir det mye jobb på Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR), Oslo Storbylegevakt og sykehuset i Førde samt på Stavanger Universitetssykehus (SUS2023). Vår nylig signerte kontrakt innen sikkerhet på Prosjekt Nye Drammen Sykehus samt Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) inngår ikke i ordrereserven for andre kvartal, sier Tore.
 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.