Kirkevalget 2023: Disse nomineringsgruppene er registrert

kirkevalg

For første gang er det registrert tre nomineringsgrupper til kirkevalget: Bønnelista, Frimodig kirke og Åpen folkekirke. I tillegg stiller Nominasjonskomiteens liste.

11. september er det kirkevalg, og alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15 år. I kirkevalget velges de som skal styre kirken de neste fire årene. Kirkevalget avholdes i valglokaler i nær tilknytning til det offentlige kommune- og fylkestingsvalget.  

Innen fristen 02.01.2023 er det tre nomineringsgrupper som i tillegg til Nominasjonskomiteens liste har registrert seg: Bønnelista, Frimodig kirke og Åpen folkekirke. Frimodig kirke er registrert for første gang. 

Les også:  Full frifinnelse av Fosenaksjonistene

Det er også mulig for en gruppering å stille liste uten å være registrert innen fristen. Disse har i så fall ikke krav på økonomisk støtte.

Nytt i årets kirkevalg, er muligheten til å forhåndsstemme digitalt. Alle velgere vil fra 10. august til 6. september kunne avgi sin stemme fra mobil, nettbrett eller pc ved å logge inn med BankID eller lignende. 

De som ønsker å forhåndsstemme fysisk og ved oppmøte, kan gjøre det på nasjonal forhåndsstemmedag 31. august, eller andre tidspunkter i egen menighet eller en menighet der de befinner seg.  

Les også:  Ny rapport: 91 selvmordsforsøk ved barnevernsinstitusjoner i 2023

Dersom man heller vil stemme på valgdagen, er denne sammen med kommune- og fylkestingsvalget11. september.

I kirkevalget velges de som skal utgjøre menighetsrådene i landets nær 1200 menigheter. I tillegg kan man stemme på medlemmer til landets 11 bispedømmeråd. Medlemmene av bispedømmerådene er også medlemmer av Kirkemøtet, kirkens øverste organ.  

Nomineringsgruppene og nominasjonskomiteene jobber nå med å utarbeide valglister. Listene måinnfri krav om blant annet alderssammensetning og kjønnsbalanse. 

Nomineringsgruppene har selv ansvar for å rekruttere kandidater og sette sammen sine lister. Nominasjonskomiteens liste settes sammen av en lokalt oppnevnt nominasjonskomité, og er uavhengig av nomineringsgruppene. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.