Høyesterett: NAV har krevd for mye i trygdeavgift

rettigheter

26. november 2019 fastslo Høyesterett at NAV har krevd for mye i årlig trygdeavgift av nordmann som arbeider i Malaysia.

– Personer som har betalt for mye kan nå ha rett til å kreve dette tilbakebetalt, sier Deloitte-advokat.

Saken gjelder gyldigheten av trygderettens kjennelse om trygdeavgift, og spørsmålet om et frivillig medlem i folketrygden skal betale høy eller lav trygdeavgift ved arbeid i Malaysia.

NAV mente mannen var «ikke skattepliktig i Norge» og høy trygdeavgift, tross klar ordlyd i motsatt retning. Skatteetaten hadde lagt til grunn at mannen var skattepliktig og lignet han etter ettårsregelen. Høyesterett ga mannen medhold, og saken er vunnet med omkostninger

Les også:  Brukthandelloven endres: Dette har vi kjempet for i 5 år

Anette Fjeld leder Deloittes avdeling for skatte- og avgiftsprosedyre, og har ført saken for lagmannsretten og Høyesterett. Hun er prosessfullmektig i to tilsvarende saker som er stanset i lagmannsrettene i påvente av denne avklaringen.

– Personer som feilaktig har betalt for mye i trygdeavgift kan nå ha rett til å kreve dette tilbakebetalt, sier hun.

– Her har NAV tolket forskriften slik de mener den burde være, og ikke slik den er. Det derfor er bra at dette spørsmålet nå endelig er avklart av Høyesterett, sier Fjeld.

Les også:  Sykkeltyverier koster mer enn biltyverier

– NAVs tolking av regelverket har skapt mye frustrasjon hos klientene våre og hos advokater i fagmiljøet generelt. Høyesteretts dom innebærer at skattepliktig i forskrift om avgiftsgrunnlag og avgiftssatser skal forstås på samme måte som i skatteloven, sier Fjeld.

Det innebærer at er man skattepliktig etter skatteloven er man skattepliktig etter forskriften, og da skal man betale lav trygdeavgiftssats for frivillig medlemskap i folketrygden.

– Høyesteretts dom er i tråd med den tolkingen som våre klienter og advokater i fagmiljøet har gjort gjeldende over år, sier hun.

Les også:  Skiskyting: Dommen mot Anders Besseberg anket å stedet

Nordmenn kan tilsammen ha betalt mer enn hundre millioner kroner for mye i trygdeavgift.

– At summen blir høy henger sammen med at nordmenn som er sendt på oppdrag i Malaysia normalt har høye lønninger, og at arbeidskontraktene deres som oftest går over flere år, sier Fjeld.

Staten har opplyst om at det er 541 saker der nordmenn har jobbet i Malaysia i perioden 2012 til 2018. Mange av disse kan ha blitt rammet av den praksisen som ifølge Høyesterett er feilaktig.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.