Høyesterett ga oppsagte jobben tilbake – Skanska fikk likevel medhold

skanska

De seks arbeidstagerne får beholde jobben etter en dom fra 1. mars i Høyesterett, men Skanska fikk medhold i det prinsipielle i hvordan loven er å forstå.

– De seks som gikk til sak, får beholde jobbene sine og vi må ta lærdom av at vi må dokumentere slike prosesser bedre. Men jeg er glad for at Høyesterett er enige med oss i at Lagmannsrettens forståelse av regelverket knyttet til ansiennitetsprinsippet var feil, sier konsernsjef i Skanska Norge Ståle Rød i en kommentar til dagens dom.

Les også:  Streikefare i Avinor fra onsdag

– Jeg merker meg også at Høyesterett sier at Skanska har opptrådd på en ryddig måte og innenfor lovverket når vi inngikk en avtale med de tillitsvalgte, sier Rød.

Skanska har fått fullt gjennomslag for det prinsipielt sett viktige: Lagmannsrettens rettsanvendelse med oppstilling av terskler for å fravike ansienniteten var uriktig.

Høyesterett skriver i dommen at de «har kommet til at lagmannsretten har krevd mer for at Skanska kunne fravike ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen § 8-2 første ledd, enn hva regelen gir grunnlag for. Det er, etter omstendighetene, saklig å fravike ansiennitetsrekkefølgen ved utvelgelse til oppsigelse uten at forskjellene i kompetanse og dyktighet er vesentlige.»

Les også:  Streiken i Mattilsynet: – En potensiell tragedie

– Skanska valgte å ta denne dommen til Høyesterett, fordi den reiste vesentlige spørsmål knyttet til uavklarte spørsmål om forståelsen av hvordan det skal tolkes når lovverk og hovedavtalen sier at ansiennitet kan fravikes når det foreligger saklig grunn, forklarer Rød.

Det er i de uavklarte rettsspørsmålene LO har engasjert seg, uten å ha fått medhold i det vesentlige i sitt syn på tolkningen av bestemmelsen.

Les også:  Ny rapport: Barnevernet slaktes av Helsetilsynet

– Høyesteretts avgjørelse blir viktig for arbeidslivet fremover. Dommen bidrar til å balansere hensyn mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, slik at det er mulig å opprettholde konkurransekraften i fremtidige saker om nedbemanning Det er flere gode og viktige utsagn i dommen, som gir Skanska full støtte, avslutter Rød.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.