Fengslene og Røde Kors gir innsatte økt digital kontakt

fengsel

Røde Kors samarbeider nå med norske fengsler for å unngå at koronasmitte forverrer isolasjonen for innsatte. Nå skal de innsatte få utvidet ringetid og flere videomøter.

– Vi er glade for at vi nå finner en digital løsning som kan begrense ytterligere skadelig isolasjon når fengslene stopper besøk fra familiene og våre visitorer, sier Bernt G. Apeland, som er generalsekretær i Røde Kors. 

Røde Kors og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har i fellesskap besluttet å legge til rette for økt kontakt med omverdenen for innsatte i Norge. Når hele samfunnet begrenser sosial kontakt får å unngå smitte, kan de som allerede er isolerte oppleve dette spesielt tungt. 

Mer ringetid på hver
En innsatt i et fengsel med høyt sikkerhetsnivå får i dag ringetid på inntil 20 minutter i uken. Med den nye ordningen vil de innsatte få så mye som er praktisk gjennomførbart mulig, og de vil slippe å betale for ringetiden. I tillegg til økt ringetid har KDI investert i flere hundre nettbrett for å legge til rette for flere videomøter for de innsatte i dagene og ukene som kommer. 

Les også:  Bevilger 118 millioner til Tolletaten: – Bra regjeringen er lydhøre

– Jeg er veldig glad for at vi nå samarbeider med Røde Kors om å tilby økt bruk av video- og telefonsamtaler. Vi iverksetter disse tiltakene for å hjelpe våre innsatte med å ha kontakt med familie og venner i en periode der fysiske besøk begrenses. At dette også gir mulighet for Røde Kors sitt viktige arbeid, ert utrolig flott. Kriminalomsorgens mål er å bidra i den nasjonale smittebegrensningsdugnaden, mens vi samtidig gjør det vi kan for å ta vare på våre innsatte i det vi vet oppleves som en krevende tid også for dem, sier direktør Lise Sannerud i KDI. 

Les også:  Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

Visitortjenesten og Nettverk etter soning er blant aktivitetene som Røde Kors nå omstiller til digital kontakt for å redusere smittefaren for deltakerne og frivillige. Gjennom samtaler og samvær bidrar om lag 500 frivillige Røde Kors-visitorer til å lette soningsforholdene til de innsatte hvert år. 

Digital kontakt
Når fysiske besøk ikke lenger kan gjennomføres, vil de frivillige ta kontakt digitalt og møte de innsatte gjennom telefonsamtaler og videomøter. 

Les også:  Bevilger 118 millioner til Tolletaten: – Bra regjeringen er lydhøre

– Dette er en av flere grupper vi frykter blir isolerte som følge av koronaviruset. At Kriminalomsorgsdirektoratet er med på en slik løsning setter vi stor pris på, sier Apeland. 

Isolasjon kan gi alvorlige helseskader etter bare noen dager. Tidligere i år la Røde Kors frem en rapport om helseskadelig isolasjon i norske fengsler. Rapporten samlet erfaringer fra frivillige visitorer som besøker innsatte i alle Norges fengsler. De frivilliges vitnesbyrd gir et dramatisk innblikk i den norske fengselsvirkeligheten, som fra før har fått sterk kritikk av blant annet FNs torturkomité og Sivilombudsmannen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.