Bedre oversikt over skredfare i nye Senja kommune

nve

Nye Senja kommune i Troms får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Kartene viser at ett bygg ligger innenfor faresonen for 100-årsskred, mens 115 bygninger ligger innenfor faresonen for 1000-årsskred.

Kartene ble overlevert til kommunene Lenvik, Tranøy, Torsken og Berg den 17. oktober.

Kartleggingen tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. De kartlagte områdene er Husøy, Senjahopen, Ersfjord, Steinfjord, Skaland-Bergsbotn, Gryllefjord, Torsken, Grunnfarnes, Medby-Kaldfarnes, Sifjord, Finnes, Rødsand, Stonglandseidet og Vangsvika.

Les også:  LESERINNLEGG: Fortjener kriminelle innvandrere bedre tannpleie enn minstepensjonister?

– Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene på Senja. Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakhåndtering, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap sier regionsjef Knut Aune Hoseth.

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet en felles faresone for de aktuelle skredtypene, slik at den kommende kommunen bare trenger å forholde seg til én faresone av gangen. På den måten får den kommende kommunen raskt oversikt over hvilke område som er skredutsatt.

Les også:  Ny rapport: Barnevernet slaktes av Helsetilsynet

Grunnlaget for faresonekartene på Senja er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidligere skredhendelser, befaringer i felt og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommende Senja kommune og andre kan bruke de i egne verktøy sammen med annen kartdata.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.