Andre kvartal 2019: God utvikling og fortsatt omsetningsvekst for Norconsult

norconsult

I andre kvartal 2019 omsatte Norconsult for 1,538 milliarder kroner, mot 1,306 milliarder kroner samme periode i fjor. Driftsresultatet utgjorde 108 millioner kroner i andre kvartal, mot 113 millioner samme kvartal i 2018. Driftsmarginen endte på 7,0 prosent i andre kvartal – mot 8,7 prosent i samme periode i fjor.

For første halvår 2019 endte omsetningen på 3,159 milliarder kroner, mot 2,569 milliarder kroner i samme periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på nesten 23 prosent. Driftsresultatet for halvåret var 235 millioner kroner, mot 204 millioner første halvår 2018. Driftsmarginen første halvår var 7,4 prosent, mot 7,9 prosent første halvår i 2018.

Redusert driftsmargin skyldes i store trekk effekten fra oppkjøp med påfølgende goodwillavskrivninger. Marginen i første halvår er på nivå med samme periode i fjor før goodwillavskrivninger.

– Vi er veldig fornøyde med å levere lønnsom vekst i hele Norden. Aktivitetsnivået er høyt og vi har en rekke store pågående prosjekter, i tillegg til at vi har signert flere nye kontrakter i andre kvartal. Vi har også gjennomført flere oppkjøp i halvåret i tillegg til at vi vokser godt organisk, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult. 

Les også:  LESERINNLEGG: Kostnadsbombe med Vedums nye EU-direktiv

I første halvår har Norconsult overtatt Kjeller Vindteknikk, og dermed styrket seg innen vindkraft og vindanalyser i Norden. Norconsult har også overtatt Heyerdahl Arkitekter. Med kjøpet av Arkthing EHF har Norconsult (Nordic) styrket innen arkitektur på Island. Norconsults datterselskap Technogarden har i perioden overtatt selskapene Ildne AS i Bergen og Technical Resources i Kristiansand. Norconsult kjøpte også nylig selskapet Øvre Romerike Prosjektering AS, som innlemmes i Norconsult fra 1. oktober. I Sverige har Norconsult kjøpt Miljøkemigruppen AB, Bitcon AB og Johnels & Moberg Arkitekter i løpet av første halvår. Med kjøpet av selskapet KHS Arkitekter A/S har Norconsult også styrket seg på arkitektursiden i Danmark.

Les også:  LESERINNLEGG: Kostnadsbombe med Vedums nye EU-direktiv

God fart i første halvår
Norconsult har i første halvår vunnet og vært engasjert i flere store og viktige prosjekter. 

I første halvår vant Norconsult oppdraget med detaljregulering og konsekvensutredning av den nye E39-strekningen Herdal – Røyskår i Lyngdal kommune, et prosjekt som stiller store krav til bærekraftige løsninger og digitalisering. Selskapet vant også oppdaget med forprosjekt for Nye UNN Narvik sykehus, et oppdrag som fortsatt pågår. Norconsult fikk i første halvår også oppdraget med prosjektering av nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet i Oslo, hvor første del av forprosjektet nylig ble levert. 

Av pågående prosjekter i Norge er Norconsult sentral i prosjekteringen av Ny Lufthavn Bodø og Bybanen i Bergen. Norconsult er også tungt inne i planlegging og prosjektering av E39 Kristiansand Vest – Mandal Øst og InterCity Drammen – Kobbervikdalen. Norconsult er også engasjert i prosjektering av ny Hovedstasjon i Oslo, som skal inneholde ny hovedbrannstasjon, ny driftsstasjon for Oslo Vann- og avløpsetat samt administrasjonsbygg for samme etat.

Les også:  LESERINNLEGG: Kostnadsbombe med Vedums nye EU-direktiv

I Danmark er Norconsult blant annet engasjert i prosjektering av to bygg som skal huse forskningslaboratorier og verksteder for DTUs (Universitetet i Roskilde) institutt for vindenergi. På Island har Norconsult vunnet rammeavtale med Energinet Dk vedrørende høyspentledninger. I Sverige har Norconsult vunnet en spennende rammeavtale innen arkitektur for Volvo Cars. 

Flere andre, store prosjekter er også ferdigstilt i første halvår. Noen eksempler i Norge er ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal, som ble åpnet begynnelsen av juli – fire måneder før tiden. Norconsult har prosjektert hele strekningen på 22 kilometer. I april ble Norges mest moderne veitunnel, Bodøtunnelen, åpnet. Norconsult har vært sentral i prosjektering av oppdraget. Britannia Hotel i Trondheim åpnet i april etter tre års renovering, hvor Norconsult har stått for landskapsarkitektur og prosjektering.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.