VIDEO: Ulven som ble flyttet vandrer fortsatt mye

jakt felling

Den genetisk viktige ulven som ble flyttet i Hedmark 14. november har tilbakelagt mange hundre kilometer, og har de siste dagene vært i Sverige.

 Etter merkingen har ulven beveget seg både i og utenfor ulvesonen, og på svensk side av grensa. Den har vært så langt nord som Trysil, men informasjonen vi har mottatt tilsier ikke at den har vært tilbake i Engerdal der den ble bedøvet, merket og flyttet, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratets viltseksjon.

Ulven er merket med GPS-sender, og direktoratet følger med på hvor den tar veien.

Den siste måneden har den vært innom Elverum, Grue, Løten, Nord-Odal, Stange, Trysil, Våler og Åsnes kommuner, etter at den ble sluppet fri i Kongsvinger. I tillegg har den også vært i Sverige.

Les også:  Streiken i Mattilsynet: – En potensiell tragedie

 Dette er en ung hannulv, og det er vanlig at slike kan streife over store områder uten å slå seg til ro mer enn noen dager på samme sted. Ulven har vandret mange hundre kilometer, og fortsetter vandringen slik unge hannulver ofte gjør, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratets viltseksjon.

– Vi har registrert at det har vært bekymring for at ulven skal ta seg tilbake til områdene i Engerdal som den ble fraktet bort fra i november. Det har så langt ikke vært en aktuell problemstilling. Hvis dataene viser at dette skjer i tida som kommer, vil medlemmene i Elgå reinbeitedistrikt bli varslet, sier seksjonslederen.

Les også:  Ny rapport: Barnevernet slaktes av Helsetilsynet

Dataene fra GPS-senderen viser at ulven i all hovedsak har oppholdt seg i terrenget, men enkelte steder har den også beveget seg nær bebyggelse.

– Det er vanlig at slike unge ulver på vandring kan være nysgjerrige og komme nær bebyggelse så folk kan finne spor, eller observere den. Vi ønsker at slike observasjoner blir meldt til Statens naturoppsyn, sier Knut Morten Vangen.

Miljødirektoratet deler ikke informasjon om ulvens bevegelser i sanntid, men orienterer om ulvens bevegelser med en tidsforsinkelse.

Les også:  LESERINNLEGG: Fortjener kriminelle innvandrere bedre tannpleie enn minstepensjonister?

Ulven følges tett fordi den bærer gener fra den finsk-russiske ulvebestanden. Det vil være verdifullt om ulven får avkom som kan tilføre nye gener i den sør-skandinaviske bestanden.

– Parringstida for ulv er i februar-mars. Vi håper at hannulven innen den tid vil finne en make og slå seg til ro, sier Knut Morten Vangen.

Det var 14. november at Statens naturoppsyn (SNO) bedøvet ulven fra helikopter etter at den hadde drept tre tamreiner i Elgå reinbeitedistrikt. Den ble kjørt i bil til et skogsområde i Kongsvinger og sluppet løs der.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.