Trygg Trafikk: Slik sørger du for en trafikksikker skolestart

bil ratt speedometer

Nå er det skolestart og 633 000 barn skal ut i trafikken. Mer enn 60 000 av disse er førsteklassinger. Her er Trygg Trafikks råd for en trygg skolevei.

– Skoleveien er krevende for mange barn. For førsteklassingene er skoleveien ofte det første virkelige møtet med trafikken. De minste barna er impulsive, lekende og lar seg lett distrahere. Foreldre og sjåfører må derfor være ekstra observante, sier opplæringssjef i Trygg Trafikk, Ragnhild Meisfjord.

Ikke kjør helt til skoleporten
Mange foreldre kjører barna helt til skoledøra i frykt for ulykker før de haster videre til jobb. Dette skaper paradoksalt nok kaos og økt risiko for ulykke.

– Biltrafikk er et problem rundt mange skoler og skaper ofte farlige situasjoner. Derfor bør foreldre tenke gjennom om det virkelig er nødvendig å kjøre barna. Hvis du bor i gangavstand fra skolen, anbefaler vi heller at du går sammen med barna. Planlegg gjerne «gågrupper» sammen med andre foreldre, sier Meisfjord.

Les også:  Trettebergstuen er ikke faktisk etterforsket av Økokrim

Dersom du av ulike grunner ikke kan gå med barna men må kjøre bil, bør du finne et trygt sted å slippe av barna et stykke fra skolen og heller følge det siste stykket til fots.

Hjertesoner gir tryggere skolevei
Trygg Trafikk oppfordrer skolene til å etablere «Hjertesoner» rundt skolen slik at skoleveien kan bli tryggere. Hjertesone er en tilnærmet bilfri sone rundt skolen. Barn slippes av på markerte stopp- og hentesteder utenfor skoleområdet og fartsgrensen bør være lav.

– Vi ser at stadig flere skoler over hele landet nå etablerer Hjertesoner. Vi oppfordrer foreldre til å ta kontakt med FAU, rektor og kommunen for å få på plass Hjertesoner. Å få temaet på dagsorden på foreldremøter kan være et sted å starte, sier Meisfjord.

Les også:  Slik hjelper skolen elevene med å forebygge synsproblemer

Vær ekstra oppmerksom i trafikken!
Opplæringssjefen minner også om at alle bilister – med og uten barn – må være ekstra oppmerksomme i tiden som kommer.

– Trafikkbildet endrer seg rundt skolestart, og veiene fylles opp med små fotgjengere. Ikke bare er de små og vanskelig å få øye på. De forstår ikke trafikkbildet og klarer ikke tolke det de ser og hører i trafikken. Derfor har alle vi voksne et ekstra ansvar nå, avslutter Ragnhild Meisfjord.

7 tips til en tryggere skolevei

Velg den tryggeste skoleveien.Det er ikke sikkert den korteste veien er den tryggeste.

Øv på å gå til skolen.Gå skoleveien sammen med barna og snakk om utfordringer som kan dukke opp. Da blir barna tryggere på veien og er bedre forberedt.

Ha faste rutiner, vær tydelig og konsekvent.Repeter igjen og igjen, og snakk om hva som er viktig å huske på. Stopp for eksempel alltid på fortauskanten, selv om dere har grønt lys.

Les også:  Biskopene kritisk til å utvide grensen for selvbestemt abort

Lær barna å bruke blikket. Å se seg for må læres. Lær barna hva de skal se etter og hvordan de skal bruke blikket.

Gi barnet gradvis mer ansvar.Gå sammen med barnet til du ser barnet gjør de tingene dere har øvd på. Deretter kan du begynne å gå noen meter bak.

Lag en gågruppe.Snakk med andre foreldre og etabler gågrupper der dere skifter på å følge en gruppe med barn til skolen.

Lag Hjertesone.Hjertesone sørger for trygg sone rundt skolen. Ta kontakt med ditt FAU eller rektor for å finne ut av hvordan skolen kan bli en Hjertesone-skole. www.hjertesone.no

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.