Tilliten til Stortinget svekkes om det ikke ryddes opp i reisereglene

revisorforeningen

Dagens regelverk er for generelt og inviterer til ukultur. Vi kan ikke ha et system hvor det er den enkelte stortingsrepresentants subjektive vurderinger som avgjør om reisene deres er innenfor eller utenfor, mener Revisorforeningen.

Denne gangen er det FrPs Helge Andre Njåstad som er i søkelyset. NRK har avdekket hvordan FrP-toppen ved flere tilfeller hatt tatt med familien på det som omtales som flotte hoteller rundt om i Norge. Ved å legge inn korte jobbmøter har han fått reisene dekket av Stortinget.

– Dette regelverket kan umulig være godt nok. Det er mulig Njåstad er innenfor Stortingets regelverk, med da er det på tide at stortingsrepresentantene, presidentskapet og administrasjonen setter seg ned og diskuterer om dette er et regelverk man er tjent med, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Les også:  Nesten 1 av 3 ligger søvnløse på grunn av økonomien

Tilliten truet om det ikke ryddes opp
Revisorforeningen har tidligere kritisert reiseregningspraksisen ved Stortinget, og Hanstad er oppgitt over at det ikke ryddes opp.

– Dette rokker ved tilliten Stortinget er så avhengig av. De må ha tillit hos folk flest. Når folk hører denne typen historier så spør de seg selvsagt om dette er en fornuftig måte å benytte skattebetalernes penger på, sier Hanstad.

Les også:  Sykkeltyverier koster mer enn biltyverier

Uklare regler og fravær av eller sterkt mangelfull kontroll, gir grobunn for etablering av kritikkverdig praksis.

– Det går rett og slett ikke an at representantene kan gjøre som man vil, slik jeg oppfatter at man gjør nå, og så si at dette er stortingsrelevant og innenfor regelverket, sier Hanstad.

Stortinget må sette ned foten
Hanstad mener det er grunn til å anta at Njåstad ikke er alene i sin praktisering av regelverket.

Les også:  Altfor mange mangler elsparkesykkel-forsikring

– Et uklart regelverk inviterer til slik uheldig praksis, sier Hanstad. Dagens regelverk er for generelt. Slik jeg oppfatter det er det subjektive vurderinger hver representant selv gjør som avgjør om reisene deres er innenfor eller utenfor. Slik går det ikke an å ha det. Det er ingen andre jeg er kjent med som har det på den måten, avslutter Hanstad.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.