satelitt

Norge tar i bruk nye satellittdata for å overvåke snø, is og flommer

På Teknologidagene i Trondheim lanseres en ny tjeneste for å overvåke snø, innsjøis og flommer med satellittdata. Data fra Sentinel-satellittene kan vises og analyseres i en ny modul av nettportalen Xgeo.no. Hensikten... Les mer »
satelitt

Nestlé tar i bruk satelittovervåking i kampen mot avskoging

Nestlé vil nå aksellerere planen for å nå selskapets forpliktelse om avskogingsfrie verdikjeder innen 2020, ved å bli den første globale matvareprodusenten til å implementere Starling, en satellittbasert tjeneste som vil overvåke... Les mer »