Rådgivende Ingeniørers Forening

Rådgivende ingeniører positive til fremtiden

De rådgivende ingeniørene ser positivt på markedsutsiktene for første halvår 2019. Det viser den siste konjunkturrapporten fra Rådgivende Ingeniørers Forening. Konjunkturundersøkelsen som gjennomføres 2 ganger i året kartlegger markedsutsiktene for de rådgivende... Les mer »