Rådgivende ingeniører positive til fremtiden

Rådgivende Ingeniørers Forening

De rådgivende ingeniørene ser positivt på markedsutsiktene for første halvår 2019. Det viser den siste konjunkturrapporten fra Rådgivende Ingeniørers Forening.

Konjunkturundersøkelsen som gjennomføres 2 ganger i året kartlegger markedsutsiktene for de rådgivende ingeniørbedriftene. Dette er gjerne å anse som en tidlig temperaturmåler for hele bygg- og anleggsnæringen, da jobben rådgiverne gjør gjerne foregår helt i starten av for eksempel store bygg- og anleggsprosjekter som nytt Regjeringskvartal eller ny E16 fra Sandvika til Hønefoss.

– Det er stor optimisme å melde hos våre medlemsfirmaer, spesielt med tanke på ordrereserver og rekruttering 6 måneder frem i tid, sier Liv Kari Skudal Hansteen, som er adm. direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Siden starten av RIFs konjunkturundersøkelse i 2012 nådde forventningsindeksen en foreløpig topp i første halvår 2018 (30,9%), og viser en liten knekk i dette halvåret. Men indeksen ligger fremdeles på et svært høyt nivå (29,9%), etter å ha bunnet ut våren 2016 på marginale 3,8%. Forventningsindeksen er bygget på RIF-medlemmenes forventninger til ordrereservene om 6 måneder, rekrutteringsplaner samt Finans Norges forventningsbarometer.

RIFs medlemsfirmaer opplever en rekordøkning i ordrereservene, sammenliknet med for 6 måneder siden. 43 prosent sier at de har større ordrereserver nå, enn for 6 måneder siden, mens 12,8% sier de har reduserte ordrereserver i dag.

Forventningene til ordreservene i fremtiden er også på et rekordhøyt nivå. Hele 40 prosent av firmaene forventer økte ordrereserver om nye 6 måneder, mens kun 6 prosent forventer at ordreservene vil være lavere.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Det er spesielt innen sektorene bygg og eiendom, miljø, samferdsel og plan at det er størst forventninger til økt ordrereserve.

De mest positive regionene er Oslo (netto 60%), Vestlandet (netto 50%), og Østlandet for øvrig (netto 44%), mens det er minst optimisme å spore i Nord-Norge hvor kun 19% forventer økt ordreserve, mens 10% forventer en reduksjon i ordrereservene (netto 10%).

Konsekvensen av et godt marked og positive fremtidsutsikter er at mange av de rådgivende ingeniørene skal øke bemanningen. Faktisk sier 41 prosent av RIFs medlemsfirmaer at de skal øke bemanningen allerede de neste 6 månedene, mens kun 4 prosent forventer.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

RIF estimerer at de rådgivende ingeniørbedriftene skal ansette cirka 1100 nye medarbeidere det neste året.

– Bransjen har doblet seg i størrelse de siste 10 årene fra cirka 6500 rådgivere til vel 12.000 ved utgangen av 2018. De neste årene forventer vi at bransjen også vil vokse og endre seg i takt med store makrodrivere som digitalisering, bærekraft og urbanisering, avslutter Skudal Hansteen

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.