Skal kartlegge trusler og seksuell trakassering på Stortinget

stortinget

Stortinget skal kartlegge mulig forekomst av trusler og seksuell trakassering blant representanter og ansatte. En undersøkelse viser at kvinnelige politikere i Europa er utsatt for trusler om vold og seksuell trakassering.

– Det skal være trygt for kvinner og menn å jobbe på Stortinget – både som folkevalgt, i partigruppene og som ansatte. Det innebærer et arbeidsmiljø fritt for trakassering og trusler, sier stortingspresident Tone W. Trøen.

I en undersøkelse fra Den interparlamentariske union (IPU) og Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) fra 2018 kom det fram at 85 prosent av de kvinnelige parlamentarikerne i europeiske land hadde vært utsatt for psykisk vold i sin tid i parlamentene. 47 prosent hadde mottatt drapstrusler eller trusler om voldtekt. 123 kvinner fra 45 europeiske land ble intervjuet i undersøkelsen.

Les også:  LESERINNLEGG: Nei til flere amerikanske baser i Norge!

Det var stortingsrepresentantene Hege Haukeland Liadal (A) som er medlem i IPU og Ingjerd Schou (H) som er leder i PACE som først tok denne saken opp med stortingspresidenten.

– Selv om undersøkelsen baserer seg på et begrenset utvalg intervjuobjekter er tallene så alvorlige at vi må følge opp med å undersøke hvordan situasjonen er i vårt storting, sier Trøen.

Da en delegasjon fra Sveriges riksdag besøkte Stortinget 4.–5. juni var likestilling og seksuell trakassering tema for en rundebordssamtale mellom Stortinget og delegasjonen fra Riksdagen.

Les også:  Advarer: Mildværet gir risiko for vannskader

I Sverige er det gjennomført en kartlegging av situasjonen ved Riksdagen.

– Selv om resultatene er langt bedre enn for den europeiske undersøkelsen har vi likevel en del å jobbe med. Generelt er Riksdagen en likestilt arbeidsplass, men det er fortsatt utfordringer igjen. Vi ser at særlig unge kvinner i Riksdagen kjenner seg mer utrygge, at de kan oppleve manglende tillit og blir utsatt for hersketeknikker. Kvinnelige representanter blir også utsatt for fornærmelser i sosiale medier på en annen måte enn mannlige representanter, sier Riksdagens visepresident, Åsa Lindestam.

Les også:  Trettebergstuen er ikke faktisk etterforsket av Økokrim

Parlamentene i hele Europa jobber nå videre med oppfølging av rapporten fra IPU og PACE.

– Norge og Sverige har kommet langt i arbeidet med likestilling. Gjennom å utveksle erfaringer kan vi lære av hverandre og få nyttige innspill til hvordan vi kan gjøre det enda tryggere og bedre å jobbe på Stortinget. Det er viktig for rekruttering til politikken og dermed for demokratiet, sier Trøen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.