Rikrevisjonen: – Politiet svake på kriminalitet på nett

riksrevisjonen

Nettovergrep mot barn og unge, datainnbrudd og nettbedragerier øker. En stadig større andel av kriminaliteten utføres på nett uten at politiet har klart å holde følge med utviklingen, viser Riksrevisjonens nye undersøkelse.

– Kriminaliteten har flyttet seg fra gata til data. Det har dessverre ikke politiet, sier Riksrevisor Per-Kristian Foss. 

Riksrevisjonens undersøkelse viser at politiets evne til å avdekke og oppklare datakriminalitet/IKT-kriminalitet har klare svakheter som samlet sett er alvorlige.

Riksadvokaten har over flere år pekt på at seksuelle overgrep mot barn og unge på nett er et økende samfunnsproblem. Dette har derfor vært et prioritert felt. 

Undersøkelsen viser at politiet avdekker flere ofre og saker, men at de er langt unna å forfølge den økende mengden tips som kommer inn. 

Les også:  Ny undersøkelse: Vannkraftverk lar fisk dø i anleggene

De ulike politidistriktene og Kripos samarbeider også i liten grad om å utnytte og dele kunnskap fra etterforskning av datakriminalitet. 

– Det burde de gjort. Seksualforbrytere på nett tar ingen hensyn til grenser, og mange av dem går nok under radaren fordi saker kan virke små og ubetydelige i et enkelt område, mens de i virkeligheten har et stort omfang nasjonalt eller internasjonalt. Her er den nasjonale styringen og samordningen for svak, sier Foss. 

I tillegg viser undersøkelsen at det er utfordrende å rekruttere og beholde etterforskere med kompetanse på etterforskning av seksuelle overgrep på nett.

Les også:  Bloggerne på TV 2: Fem nye profiler

Politiet har vært budsjettvinnere med en økning på om lag 10 mrd. kroner siden 2010. Siden 2012 har antall årsverk økt med 24 prosent, eller 3392 årsverk. 

Riksrevisjonens undersøkelse viser at budsjettøkningene i liten grad er brukt til å styrke kampen mot datakriminalitet. Ressursene har gått til andre prioriterte oppgaver, ifølge Justis- og beredskapsdepartementet. 

– Det er et paradoks når vi ser at den tradisjonelle hverdagskriminaliteten går ned, mens kriminalitet på nettvokser. Vi mener at politiets manglende evne til å avdekke forbrytelser på nett er alvorlig, spesielt når vi vet hvor store konsekvensene kan være, særlig for barn og unge som utsettes for seksuelle overgrep på nett, sier Foss.

Les også:  Her er reglene for droneflyging på 17. mai

En utfordring for prioriteringen av datakriminalitet i politiet, er at dataetterforskere skal sikre elektroniske spor i et vidt spekter av saker, samtidig som de skal bistå i etterforskning av datakriminalitet. 

Riksrevisjonens undersøkelse viser at kapasiteten innenfor digitalt politiarbeid og etterforskning av datakriminalitet i hovedsak brukes til å sikre elektroniske spor i de alvorligste straffesakene, som drap, grov vold, grove narkotikasaker og alvorlige sedelighetssaker. 

Dette fører til at datakriminalitet på andre områder nedprioriteres.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.