– Regjeringen lanserer ambisiøs handlingsplan for friluftsliv

norsk frilluftsliv

Tirsdag la regjeringen frem en historisk handlingsplan for friluftslivet i Norge. – Gjennomfører de alle sine ambisjoner i planen, ser det lyst ut for friluftslivet fremover, mener Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.

Et løft for turstier, forenkling av lovverk og tilrettelegging for nye ikke-motoriserte friluftsformer, friluftsliv i barnehage og skole, ressurser til utlånsordninger og vurdering av miljøkonsekvenser ved hyttebygging i fjellet, er blant regjeringens satsingsområder.

Planen ble lansert på Norsk Friluftslivs sommerfest på Sognsvann, under stekende sommersol og omgitt av barn som koste seg med kanopadling, fisking, turmat fra hele verden og drageflyging.

Les også:  Frykter reisekaos i sommer

Friluftsliv er et sentralt virkemiddel for regjeringen til å fremme helse og livskvalitet i befolkningen, og de frivillige organisasjonene skal fortsatt være sentrale aktører i arbeidet, understreket klima- og miljøminister Ola Elvestuen da han la frem regjeringens plan.

– Handlingsplanen gir ingen løfter om flere ressurser, så det blir forslaget til nytt statsbudsjett i oktober som vil vise om regjeringen mener alvor, mener Lasse Heimdal, generalsekretær i paraplyorganisasjonen for 17 norske friluftslivsorganisasjoner, Norsk Friluftsliv.

Satser på sti-nettverk
På vegne av organisasjonens 950 000 medlemskap, og over 5000 lokale lag og foreninger, gleder Heimdal seg over handlingsplanen for friluftsliv, som er en konkretisering av stortingsmeldingen for friluftsliv, som ble lagt frem våren 2016.

Les også:  LESERINNLEGG: Fortjener kriminelle innvandrere bedre tannpleie enn minstepensjonister?

I løpet av 2019 skal det igangsettes et flerårig prosjekt for å fremme planlegging, opparbeiding, skilting og merking av sammenhengende nettverk av turstier i kommunene. Kommunene skal også oppfordres til å fastsette langsiktige utbyggingsgrenser mot friluftsområder.

Det skal i samarbeid med organisasjonene satses på motivasjons- og aktivitetstiltak, særlig overfor barn og unge, lite fysisk aktive, personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Viktig for folkehelsa
Under sin presentasjon av handlingsplanen, la klima- og miljøminister Ola Elvestuen særlig vekt på hvor viktig friluftsliv er for folkehelsa og livskvalitet.

Les også:  Gratis ferieaktiviteter for barna i Danmark

– Hvis regjeringen følger opp og gjennomfører de tiltakene de kommer med i handlingsplanen, vil statens utgifter til helse kunne reduseres vesentlig. Styrking av friluftslivet er en god investering i bedre helse og økt livskvalitet for mange. Det er gledelig at regjeringen i større grad har oppdaget dette, sier Heimdal, og viser til at friluftsliv nå ikke bare skal være en del av det forebyggende helsearbeidet, men også benyttes aktivt i behandling.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.