Rådgivende Ingeniørers Forening: – Verdiskapingen skjer i planfasen

Rådgivende Ingeniørers Forening

Øyvind Mork, som har vært aktiv i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) siden 1990 er nå inne i sin andre periode som styreleder. I forrige uke hadde RIF sin årlige styresamling på Lysebu og Mork sier foreningen har beveget seg i riktig retning de siste årene.

– RIFs synlighet og politiske gjennomslagskraft er mangedoblet det siste tiåret, til tross for en betydelig mindre administrasjon, sier Mork.

Mye mer informasjon
Mork og RIFs styre mener at rådgiverne har forbedret sine leveranser de siste årene.

– Det har skjedd en massiv produktivitetsforbedring bare de siste 15 årene. Denne produktivitetsforbedringen har skjedd både i planprosessen og i prosjekteringsprosessen, hvor det er rådgiverne som besitter mesteparten av kompetansen. I dag inneholder detaljplanene 2-5 ganger så informasjon og de produseres i løpet av kortere tid. Rådgiverne burde fått betalt mer for denne produksjonsgevinsten, sier Mork.

Han mener også at det er et tankekors at til tross for et mye høyere detaljplanleggingsnivå, så er konfliktnivået mye høyere enn for få år siden.

Les også:  Foreslå din favoritt: Norges hyggeligste kassadame/kassamann 2023

– Det later til at mange aktører i næringen bruker et bedre planleggingsgrunnlag til å «grave opp» problemer og konflikter fremfor å dyrke en samarbeidskultur som ville gitt et mye bedre sluttresultat for alle. Det er rett og slett en lavere samarbeidsvilje på byggeplassen enn hva som var tilfelle for få år siden, sier Mork.

Planlegging kan gi lavere totalkostnad
I media har det i sommer versert en diskusjon om prosjekteringens andel av totalkostnadene for større byggprosjekter. Mork kommenterer denne saken på følgende måte:

– Jeg registrerer at enkelte byggherrer mener at prosjektering er dyrt. Jeg har en følelse av at man da sammenlikner med en virkelighet som aldri har eksistert. Det er aldri dokumentert at lavere prosjekteringskostnader gir en lavere totalkostnad for prosjektene. Tvert imot sier all teori at bedre og grundigere planlegging gir et bedre sluttresultat og som regel lavere totalkostnad.

Les også:  Ny undersøkelse: Andelen kvinner i lederstillinger går feil vei

Som styreleder i Rådgivende Ingeniørers Forening er Mork tilstede på en del internasjonale konferanser. Der ser han at den norske rådgiverbransjen har mye å være stolt av på den internasjonale arenaen. – Den prosesskompetansen, egenutviklede verktøy og fagkompetansen de norske rådgiverne besitter er helt i verdenstoppen. I tillegg har vi som bransje en fantastisk internasjonal konkurransefordel av at vi har en lav timepris på toppkompetanse. Dette bør vi som bransje bli bedre til å utnytte i store komplekse internasjonale prosjekter, fortsetter Mork.

Mork kommer også med noen råd til egen bransje. Han mener blant annet at bransjen må bruke den harde konkurransen på hjemmemarkedet til å ruste seg for en internasjonal ekspansjon, først til andre nærliggende land som Sverige, Danmark og Tyskland, men også til andre kontinenter som Asia og Afrika. I tillegg mener han at bransjen må bli flinkere til å differensiere på kompetanse og bli bedre til å utnytte markedssituasjonen for å oppnå bedre lønnsomhet.

Les også:  Åpenhet og respekt bidrar til psykologisk trygghet på jobb

– Noe av det som har gledet meg mest er å se hvor attraktiv bransjen vår har blitt. Bransjen vår har en enorm rekrutteringskraft og dominerer i kåringer som Universums, foran blant annet tunge bransjer som olje- og gass.

RIF er en uavhengig bransjeorganisasjon, ikke tilknyttet andre organisasjoner. Slik ønsker styreleder Øyvind Mork at det skal fortsette også i fremtiden.

– Noe av RIFs styrke er den politiske gjennomslagskraften som kun en uavhengig samfunnsaktør kan ha, avslutter Mork.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.