Økt overlevelse og effektivitet i svineproduksjonen

gris

Norsk svineproduksjon kan nok en gang vise til en rekordstor effektivitetsutvikling med økt overlevelse hos både smågris og slaktegris. Det viser tallene for 2017, som nå er offentliggjort. Produksjonsresultatene i svineproduksjonen har aldri vært bedre.

Det er mange SPF-besetninger i toppsjiktet både i smågris- og slaktegrisperioden, og disse viser imponerende resultater med blant annet svært lavt fôrforbruk. Tallene kommer fra Norsvin og Animalias Ingris-statistikk, og er basert på registreringer besetningene gjør i det nettbaserte styringsverktøyet Ingris.

Store kull, større overlevelse og bedre grisingsprosent
Svineprodusentene som driver med purker oppnår svært gode produksjonsresultater. Ingris-resultatene viser i 2017 et landsgjennomsnitt på 26,9 beregna avvente per årspurke som er en økning på 1,0 grisunge fra året før.

Den store framgangen skyldes i hovedsak store kull og redusert tap i dieperioden, slik at det stadig avvennes flere grisunger per kull, i gjennomsnitt er det 13,9 levendefødte og 12,2 avvente griser per kull i 2017. I fjor økte antall avvente per kull mer enn økningen i antall levendefødte per kull. Tapet av grisunger i dieperioden gikk ned for sjette år på rad. Siste året er tapet redusert med 0,3 prosentpoeng til 12,4 % og i perioden 2012-2017 er dødeligheten i dieperioden totalt redusert med 2,7 prosentpoeng. I 2017 overlevde 87,6 prosent av alle levendefødte griser fram til avvenning. Grisingsprosenten hos bedekte purker har økt med 1,3 prosentpoeng til 83,0 i 2017.

Les også:  Coop vil gjøre det lettere for kunden å velge sunt brød

Det er mange besetninger som leverer produksjonsresultater på et svært høyt nivå: Den beste 25 prosenten av alle besetninger produserer nå 29,5 beregna avvente griser per årspurke. Disse besetningene har 2,28 kull per årspurke, 14,5 levendefødte og 12,9 avvente per kull. De 10 beste besetningene har 32,6 beregna avvente per årspurke. Den aller beste besetningen har utrolige 34,0 beregna avvente per årspurke. Dette er det beste enkeltresultatet noen sinne.

Det er fortsatt store forskjeller i resultater mellom besetninger. Den beste 1/3-delen har 29,0 beregna avvente per årspurke, mens den dårligste 1/3-delen produserer 23,2 avvente per årspurke. Alle besetninger i Norge har tilgang til det samme genetiske materialet slik at forskjellen mellom besetningene representerer et potensiale i produksjonen.

Les også:  Coop vil gjøre det lettere for kunden å velge sunt brød

Slaktegrisen vokser fortere og har lavere dødelighet
Daglig tilvekst og fôrforbruk hos slaktegris er forbedret mye de siste årene. I 2017 er målet om 1000 gram i gjennomsnittlig daglig tilvekst hos slaktegris nådd. Gjennomsnittlig daglig tilvekst er 1018 gram, som er en økning på 22 gram sammenlignet med året før. Gjennomsnittlig antall fôr-dager er dermed redusert fra 88 til 87 dager.

Lavt fôrforbruk er svært viktig for økonomien i slaktegrisproduksjonen. Fôrforbruket er i gjennomsnitt 2,68 FEn per kilo tilvekst i 2017. De beste slaktegrisbesetningene har gris med 1200 gram daglig tilvekst og et fôrforbruk på 2,2 FEn per kilo tilvekst. Vi ser at topp-10-lista i slaktegrisproduksjon domineres av SPF-besetninger; 8 av de 10 besetningene har SPF-status.

Kjøttprosenten har sunket med 0,2 prosentpoeng til 59,8 i gjennomsnitt for 2017. Dødeligheten hos slaktegris er redusert med 0,2 prosentpoeng til 2,0 prosent i løpet av 2017.

Les også:  Coop vil gjøre det lettere for kunden å velge sunt brød

Forbedret fôreffektivitet og overlevelse hos smågris
Besetningene som registrerer i smågrisperioden har hatt framgang både for fôrforbruk og daglig tilvekst. Tilveksten har økt til 582 gram per dag. gjennomsnittlig antall fôrdager er dermed redusert fra 39 til 38 dager.

Fôrforbruket er redusert med 0,08 til 1,70 FEn per kilo tilvekst i 2017. De beste besetningene har en daglig tilvekst på 650 gram og et fôrforbruk på 1,54 FEn per kilo tilvekst. Ingrisresultatene i smågrisperioden viser også at det er overvekt av SPF-besetninger i toppsjiktet.

Gjennomsnittlig dødelighet i smågrisperioden er på 1,1 prosent som er en reduksjon på 0,2 i forhold til året før. Ved innsett eller avvenning var smågrisene like tunge som i 2016. Smågrisene var 32,7 kg i gjennomsnitt ved levering eller flytting til slaktegris noe som er 0,6 kg lettere sammenliknet med 2016.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.