Sokkelstreiken trappes opp

olje gass

Det er fortsatt ikke enighet mellom Lederne og Norsk olje og gass. Som varslet om tidligere trappes derfor streiken kraftig opp fra midnatt natt til mandag 5. oktober.

– Arbeidsgiversiden viser fortsatt ingen vilje til å imøtekomme våre krav, og derfor er opptrappingen et faktum, sier Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen i en kommentar.

– Streiken kom fordi vi ikke ser vilje til å diskutere avtale for våre medlemmer knyttet til nye former for drift av plattformene, fortsetter han. Følgende plattformer tas nå ut i tillegg til Johan Sverdrup (Equinor – 43 medlemmer):

  • Gudrun (Equinor) – 18 medlemmer
  • Gina Krog (Equinor) – 18 medlemmer
  • Kvitebjørn (Equinor) – 18 medlemmer
  • Gjøa (Neptune Energy) – 72 medlemmer
Les også:  - Arbeidsgiver bør hjelpe medarbeidere med dårlig råd

– Equinor har etter vår mening ikke fulgt spillereglene i arbeidslivet ved en konflikt ved å omdisponere personell for fortsatt drift på Johan Sverdrup med redusert bemanning og kompetanse. Dermed skapes også en økt risiko for uønskede hendelser, sa Ingvartsen i en kommentar til varselet om opptrapping av streiken.

Han forteller at Lederne krever tariffavtaledekning for sine medlemmer som etter omstilling og ny teknologi, i deler av året, skal arbeide i kontrollrom på land.

– Dette ville ikke arbeidsgiversiden løse og sa blankt nei til kravet uten å fremme noe konkret alternativ under meklingen. Det er uforståelig da vårt krav ikke ville påført bedriftene ytterligere kostnader, sier han.

Drøftelser siden april 2017
Krav om avtaleopprettelse for Ledernes medlemmer i denne kategorien ble første gang sendt til Norsk olje og gass og NHO i april 2017. Drøftelser og sonderinger for å søke å finne en løsning for kravet har pågått i perioder til nå uten hell.

Les også:  Kunstig intelligens: Foreslår tiltak for å sikre eksamen

– Arbeidsgiversiden har ikke vist noen reell vilje til å finne løsning for kravet om avtaleopprettelse. Flere av våre medlemsgrupper flyttes fra sokkel til land. Slik dette har utviklet seg er det umulig for oss å ivareta medlemmenes rettigheter, presiserer Ingvartsen.

– Norsk olje og gass sin forhandlingsleder, Jan Hodneland, har ikke vist forståelse for Lederne sitt krav om avtaleopprettelse. Det er skuffende og oppleves av forhandlingsutvalget som udemokratisk. Lederne ser ingen annen mulighet enn å benytte streikeretten, når forhandlinger og mekling ikke fører frem.

Les også:  - Arbeidsgiver bør hjelpe medarbeidere med dårlig råd

– Lederne opplever at arbeidsgiversiden bevisst bruker en strategi som fører til fagforeningsknusing. Det kan ikke aksepteres i norsk arbeidsliv i 2020. Denne streiken kan bli kortvarig om arbeidsgiversiden inviterer til en snarlig løsning som ivaretar det vi har bedt om under forhandlingene og meklingen, sier Ingvartsen.

Økonomi et annet viktig moment
Lederne er heller ikke fornøyd med de økonomiske rammene arbeidsgiversiden fremmet i årets hovedoppgjør.

– Også i vårt oppgjør brukes covid-19 som argument for moderasjon. Vi i Lederne frykter at dette er starten på en forringelse av våre medlemmers opparbeidede lønns og arbeidsvilkår, understreker Ledernes forbundsleder.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.