Økning for Olav Thon Eiendomsselskap 1. halvår 2019

Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde et godt operativt resultat i 1. halvår. Resultatet før skatter og verdiendringer økte med 6 % til 996 millioner kroner – sammenlignet med fjoråret.

Resultat før skatter beløp seg til 628 millioner, mot 1,476 millioner i 1. halvår 2018. Forskjellen fra i fjor forklares av at det i år var en verdinedgang på konsernets eiendomsportefølje og fastrenteavtaler på 368 millioner kroner, mens det i 2018 var en verdiøkning på 535 millioner kroner. 

– Vi er godt fornøyd med det operative resultatet i konsernet, og resultatet før verdiendringer i 1. halvår er det høyeste noensinne. Solid vekst i leieinntektene og moderat økning av finanskostnadene bidrar til dette, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre. 

Les også:  Pixel 8a: Ny AI-telefon fra Google

– Betydelig fall i den langsiktige renten reduserte verdien på konsernets fastrenteavtaler, mens verdien av konsernets eiendomsportefølje ble noe redusert som følge av usikkerhet knyttet til handelseiendommer. Verdiendringene påvirker ikke konsernets kontantstrøm, som i første halvår økte med 7 % fra samme periode i fjor, sier Sperre.

Omsetningsvekst i Norges ledende kjøpesenterselskap
Olav Thon Eiendomsselskap har i dag 80 kjøpesentre i eie og forvaltning, og er Norges største og ledende kjøpesenterselskap. Markedsposisjonen er solid og i kjøpesenterporteføljen inngår blant andre 7 av landets 9 største kjøpesentre i 2019.

Les også:  SMB Norge: - Regjeringen tar ikke problemene i næringslivet på alvor

Butikkomsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 22,6 milliarder, en økning fra 22,1 milliarder ved de samme sentrene i 2018. Kjøpesentrenes besøkstall hadde også en økende tendens.

Næringseiendommer i Oslo
Sentrale næringseiendommer i Oslo består av både kontoreiendommer og boliger for utleie, og utgjør rundt 25 % av konsernets eiendomsportefølje. Etterspørselen etter eiendommer i dette eiendomssegmentet er høy, og verdiene i dette segmentet ble oppjustert i 1. halvår.

Les også:  SMB Norge: - Regjeringen tar ikke problemene i næringslivet på alvor

Fremtidsutsikter 
– Norsk økonomi utvikler seg godt, og renten økes i moderat tempo. Vi styrker kjøpesentrenes posisjon som sentrale møteplasser for handel og opplevelse. Sentrene viser vekst i både i butikkomsetning og i besøkstall. I kontormarkedet i Oslo-området faller ledigheten og leieprisene viser en positiv utvikling. Totalt sett mener vi at forholdene ligger til rette for at konsernet skal kunne presentere gode operative resultater også i tiden fremover, sier Sperre.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.