Mattilsynet politianmelder flere som vanskjøtter kjæledyr

hund

Mattilsynet har oppdaget flere kjæledyrhold enn tidligere der dyrene blir alvorlig vanskjøttet. Flere tilfeller er så grove at eierne er anmeldt til politiet.

Dette er noen av funnene i Mattilsynets dyrevelferdsrapport for de første åtte månedene i 2018. Inspektørene gjennomførte tilsyn med dyrevelferden i til sammen 5617 dyrehold. Hittil i år er 31 dyreeiere blitt anmeldt til politiet av Mattilsynet. I hele fjor var antallet anmeldelser 25.

– Det er først og fremst eiere som vanskjøtter kjæledyrene sine som blir politianmeldt og som får forbud mot å ha dyr, sier Torunn Knævelsrud, som leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Oppdaget flere dyrehold med alvorlig vanskjøtsel
Det ble registrert alvorlig vanskjøtsel i 44 dyrehold, som er 0,7 prosent av de dyreholdene Mattilsynet var på tilsyn i. I samme periode i fjor var antallet 30 dyrehold. Økningen gjelder først og fremst dyrehold med kjæledyr. Det var også i denne dyregruppen Mattilsynet fant flest dyrehold med alvorlig vanskjøtsel.

Les også:  Listhaug: – Regjeringen er bakpå i sikkerhetspolitikken

Et større antall dyreeiere får forbud mot å eie eller drive med dyr
Også når det gjelder forbud mot å eie eller drive med dyr, er det særlig eiere av kjæledyr som har fått forbud fra Mattilsynet. Hittil i år er antallet 56, mot 30 i hele 2017.

Antallet bekymringsmeldinger fortsetter å øke
Mattilsynet fikk 8820 bekymringsmeldinger i løpet av årets åtte første måneder. Det er en økning på 12, 8 prosent sammenlignet med samme periode i 2017. De fleste bekymringsmeldingene gjaldt kjæledyr.

Les også:  Sex uten samtykke: AUF Nordland fikk gjennomslag i Arbeiderpartiet

Mattilsynet bruker betegnelsen alvorlig vanskjøtsel hvis ett eller flere dyr i dyreholdet er døde eller må avlives på grunn av manglende fôring, tilsyn og stell.

Viktig å melde fra hvis du kjenner til at dyr lider
– Mattilsynet er avhengig av at publikum melder fra om dyr som lider. Bruk varslingsknappen på mattilsynet.no. Det er viktig å legge inn god informasjon om hvor dyrene er og hva som er galt i dyreholdet, sier Torunn Knævelsrud

Les også:  Rettssikkerhet: Man får “pretty privilege” i rettssaker

Prioriterer tilsyn i dyrehold med størst risiko for at dyr ikke har det bra
Fra 1. januar til og med 31. august gjennomførte Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden i 5617 dyrehold. Det ble oppdaget større og mindre brudd på regelverket i 41 prosent av disse dyreholdene.

– Funnene viser ikke totalbildet av hvordan dyr i Norge har det, siden vi prioriterer risikodyrehold. Tallene i rapporten omfatter både små og store regelbrudd, og et regelbrudd betyr ikke alltid at dyrene lider, sier Torunn Knævelsrud.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.