Mattilsynet: kjøtt, melk, egg og honning trygt

mattilsynet

Mattilsynets overvåkingsprogram av fremmedstoffer viser ingen alvorlige funn i animalske produkter. De fleste funnene er tolket som naturlige og tyder ikke på ulovlig medisinbruk. Dermed kan man trygt kjøpe maten i Bodø-butikkene.

Fremmedstoffprogrammet er et overvåkings- og kartleggingsprogram som har pågått siden 1985. I Fremmedstoffprogrammet innhentes prøver fra norske landdyr, melk, egg og honning. Landdyrene som omfattes av programmet er storfe, gris, småfe, fjørfe, hest, oppdrettsvilt, og vilt.

Les også:  Bodø Energi: – Ingen grønn omstilling uten fjernvarme

Prøver av viltlevende dyr (elg, hjort og rådyr) blir tatt for å undersøke tungmetallnivåer i disse artene. Mattilynet melder nå at det er minimalt med fremmedstoffer i kjøtt og innmat, melk, egg og honning.

Mattilsynet gjennomfører også kontroll av fremmedstoffer i animalske næringsmidler som importeres fra land utenfor EØS. Overvåkingen omfatter forbudte stoffer og vekststimulerende stoffer, legemidler, og forurensende stoffer i kjøtt og honning.

Les også:  Krever helsehjelp til barnevernsofre

Totalt ble det tatt ut 90 prøver av kjøtt fra storfe, småfe, fjørfe og hjort samt honning i 2015. Vi fant ingen overskridelser av grenseverdier i de analyserte importprøvene.

Overvåkingsprogrammene ble i 2015 administrert og koordinert av Mattilsynets hovedkontor, seksjon for fremmedstoffer og EØS. Prøvene ble tatt av inspektører i alle Mattilsynets fem regioner.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.