Mattilsynet har mer enn doblet antallet politianmeldelser for brudd på dyrevelferdsloven

sau

Hittil i år er 29 dyreholdere blitt anmeldt til politiet av Mattilsynet for brudd på dyrevelferdsloven. Det tilsvarer antallet i 2018 og er mer enn dobbelt så mange anmeldelser som i samme periode i 2017.

31 dyrehold er avviklet, og det ble fattet hastevedtak i 340 dyrehold. I 30 dyrehold er det gitt forbud mot aktiviteter med dyr. Dette viser Mattilsynets dyrevelferdsrapport for de åtte første månedene i 2019.

Fra 1. januar til 31. august 2019 gjennomførte Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden i 4906 dyrehold. Det ble oppdaget større og mindre brudd på regelverket i 36 % av disse dyreholdene.

-Det finnes langt flere kjæledyreiere enn bønder, og omtrent halvparten av politianmeldelsene våre gjaldt saker med kjæledyr. Vi meldte 14 dyreholdere med kjæledyr til politiet og avviklet 14 slike dyrehold i denne perioden, sier Torunn Knævelsrud, som leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Les også:  LESERINNLEGG: Rasisme meg her og rasisme meg der

Bekymringsmeldinger fra publikum handler oftest om kjæledyr. Slike meldinger er et viktig grunnlag for vårt tilsyn med denne dyregruppen. Mattilsynet gjennomførte 1896 tilsyn med dyrevelferden i dyrehold med kjæledyr i løpet av de første 8 månedene i år, mens det ble ført tilsyn i 3484 dyrehold med matproduserende dyr. Matproduserende dyr er fjørfe, sau, geit, storfe, svin og tamrein.

Mattilsynet finner alvorlige forhold også i dyrehold med storfe, sau og svin. Vi fant dyr som ble utsatt for alvorlig vanskjøtsel i 8 storfehold, 7 sauehold og 4 svinehold, sier Knævelsrud.

I 91 storfehold fant Mattilsynet så alvorlige forhold at det ble fattet hastevedtak. Et hastevedtak må gjennomføres straks og blir gitt uten forhåndsvarsel.

3 storfeholdere ble anmeldt til politiet, 13 fikk overtredelsesgebyr og 22 fikk tvangsmulkt. 10 dyrehold med storfe ble avviklet.   
Det ble fattet hastevedtak i 83 sauehold, 3 saueholdere ble anmeldt til politiet, 8 fikk overtredelsesgebyr og 9 fikk tvangsmulkt. 5 dyrehold med sau ble avviklet.

Les også:  Stadig nye barnevern-skandaler til tross: KS vil senke terskelen for å melde til barnevernet

I svinehold ble det fattet 38 hastevedtak, 5 svineholdere ble anmeldt til politiet, 4 ble ilagt overtredelsesgebyr og 2 fikk tvangsmulkt. 3 svinehold ble avviklet

– De dyreholdene vi mener har størst risiko for brudd på regelverket, får tilsyn oftere enn andre. Funnene viser derfor ikke totalbildet av hvordan dyr i Norge har det. Tallene i rapporten omfatter både små og store regelbrudd, og et regelbrudd betyr ikke alltid at dyrene lider, sier Knævelsrud.

Antallet bekymringsmeldinger ser ut til å flate ut
Etter en stor økning de siste årene i antallet bekymringsmeldinger fra publikum om dyr som ikke har det bra, ser det nå ut til at antallet flater ut.

Les også:  LESERINNLEGG: Motorveier redder liv

Mattilsynet fikk 8446 bekymringsmeldinger fra publikum i løpet av årets åtte første måneder, som er noen færre sammenlignet med samme periode i 2018.    

Viktig å melde fra hvis du kjenner til at dyr lider 
– Mattilsynet er avhengig av at publikum melder fra om dyr som lider. Bruk varslingsknappen på mattilsynet.no. Det er viktig å legge inn god informasjon om hvor dyrene er og hva som er galt i dyreholdet, sier Torunn Knævelsrud.

– Det er viktig at meldingen gir oss et godt grunnlag for å vurdere om tilsyn er nødvendig, og hvor mye det haster.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.