Mangelfull næringslivsdeltakelse i utvalg om bruk av offentlig informasjon

Revisorforeningen

Målsetningen er å sikre næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til offentlig informasjon. – Det er positivt med et slikt utvalg, men svært uheldig at næringslivspresentasjonen er så svak, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

Utvalget skal vurdere om dagens regler om viderebruk bør flyttes til et nytt regelverk. De skal ta utgangspunkt i offentlighetsloven og EUs åpne data-direktiv. Utvalget skal også vurdere om det bør innføres en plikt til tilgjengeliggjøring av visse typer offentlig data.

Les også:  SMB Norge: - Regjeringen tar ikke problemene i næringslivet på alvor

– Utvalget er byråkrattungt og nesten helt fritt for næringslivsrepresentasjon. Da blir hovedfokus erfaringsmessig på det offentliges egne behov, ikke næringslivets, sier Kvalevåg.

– Jeg er dog avventende positiv. Det er bra at de nå konkret ser på helhetlig lovregulering som er virkemiddel for å få bedre bruk og gjenbruk av offentlig informasjon. Det vil kunne gi en mer effektiv forvaltning, og bidra til at vi i større grad unngår at samme informasjon etterspørres flere ganger. Det vil også kunne sikre næringslivet bedre tilgang til den informasjonen det offentlige sitter på, sier Kvalevåg.

Les også:  Samsung lanserer AI-PC: Galaxy Book4 Edge

– Revisorforeningen vil følge utvalgets arbeid tett, og sørge for å invitere oss inn når arbeidet kommer i gang. Vi ønsker å bidra til at dette lykkes, og at næringslivsaspektet får en sentral plass i utvalgets arbeid, avslutter Kvalevåg.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.