LESERINNLEGG: Kristendom viktig i dagens samfunn

kirke

Vårt moderne samfunn vil gjerne hevde seg som multikulturelt og  sekulært. Retningen synes å gå mot en framtid uten gammeldags religiøs ballast. Vitenskapen er det styrende verktøy for en stadig fremskridende velstand med lykke for alle.

Av Geir Aarnes og Peter Kujala

Det er riktig at vitenskapen har gjort mye godt og muliggjort materiell velstand, bedre sykeordning osv. Men, og her må det stilles et stort spørsmålstegn: Til hvilken pris?

Hvorfor er ikke menneskene da mer lykkeligere enn de er? I stedenfor lykke finner vi at ensomhet, psykiske vansker, stoffmisbruk, kriminalitet , vold utrygge skolemiljø osv. øker som aldri tidligere. I tillegg  miljøødeleggelser. 

Statistikken viser at 80 % av jordens befolkning er fortsatt religiøse. I vårt “moderne” land, derimot, er det bare noen få prosent som er bekjennende kristne. Innvandringen har ført inn andre religioner, men de fleste tror ikke på Gud.

Les også:  Krever helsehjelp til barnevernsofre

For 100 år siden var forholdet det motsatte. I dag har vi fortsatt et vaiende flagg med kors. Folk vil gifte seg i kirken og begrave sine døde derfra. Hvorfor er det slik når så mange mennesker ikke vil tro? Tradisjoner kan for eksempel väre en årsak da disse gir trygghet. Den kristne tro må likevel våre noe mer og dypere enn tradisjoner.

70 års hard kommunisme i Sovjet f.eks klarte ikke å utrydde den kristne tro. Og hvorfor har 100 millioner kinesere blitt kristne de siste 10 årene midt under hard forfølgelse? Eksemplene viser at kristen tro er mer enn tradisjoner. Vitenskapelige framsteg kan ikke møte mennekenes største og dypeste behov, dvs et liv som gir metning og fred.   

Les også:  LESERINNLEGG: Bilistene skal piskes på plass

Framgangsrike personer og kjendiser kan gjennom narkotiske stoffer og alkohol forsøke å finne tilfredshet og fred, men de møter bare tomhet. Det er akkurat her den kristne tro kan komme inn og hjelpe. Forklaringen på dette er ikke vitenskapelig, men overnaturlig, dvs den er over naturens og vitenskapelig ordning: Jesus Kristus representerer sine Himmelske krefter. Her kan du spørre hvem som helst om det, enten det er russere eller kinesere eller andre av hans hengivne tilhengere.   

Les også:  Full frifinnelse av Fosenaksjonistene

Gud som den allmektige skaper trenger ikke å rådføre vitenskapen. Han gjorde det som han behøvde. På korset rann Jesu guddommelige blod for å forsone, rense og forlate menneskene deres synd slik at vegen opp til Himmelen er fri. Det blir en fred som overgår all forstand. Dermed kan Jesus være svaret på hvorledes vi kan få mening og et liv som metter. Jesus selv sa: “Jeg er veien, sannheten og livet”. Tro det eller ikke!

Vi for vår del har sammen med ca. 2 milliarder andre mennesker funnet denne sannhet som setter mennesket i frihet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.