LESERINNLEGG: Dommer ville hindre ytringsfrihet

dommer

Jeg ble i går oppringt av tingrettsdommer/ambulerende nemndleder Harald Søndenå Jacobsen. Han ringte fra sentralenheten for fylkesnemnder og ville at jeg skulle ta bort en direktesendt video med kritikk av hans kollega, fylkesnemndleder Olav Hovstad i fylkesnemnden i Akershus.

Foranledningen for det var at Olav Hovstad hadde fattet et vedtak som ble kjent fredag 16. februar i år. Det gikk ut på at en familie ikke skulle få tilbakeført sitt barn. Begrunnelsen var at det ble påstått sannsynlighetsovervekt for at barnet ved tilbakeføring ville utvikle relasjonstraumer og en stagnasjon i utviklingen. Barnet var tatt rett etter fødsel i strid med faglige vurderinger.

I fylkesnemnda vitnet 6 psykologer og 2 leger til fordel for foreldrene. Lillestrøm kommune, som var ansvarlig for at barnet ble sendt i fosterhjem, var gjort inhabile og det var således Skedsmo kommune som var foreldrenes motpart. Skedsmo kommune innstilte på at barnet ble returnert til foreldrene.

Les også:  LESERINNLEGG: Nei til flere amerikanske baser i Norge!

Man hadde derfor den situasjon før fylkesnemndens vurdering at både fagekspertisen og kommunen innstilte på at barnet skulle gjenforenes med sine foreldre og søsken. Til tross for dette gjorde fylkesnemnden i Akershus vedtak om at barnet ikke skulle tilbakeføres. De eneste negative innspill kom fra barnevernsjefen i Lørenskog, som i utgangspunktet hadde fattet vedtaket om omsorgsovertakelse.

Dette var bakgrunnen for at jeg la ut min mening i en direktesendt video. Den falt sentralenheten for fylkesnemnder tungt for brystet og derfor ble jeg oppringt av Harald Søndenå Jacobsen. Han ville ha videoen slettet med begrunnelse i at den utgjorde en «sikkerhetsrisiko» for den aktuelle nemndlederen i Akershus som fattet vedtaket.

Dette er en svært alvorlig inngripen i ytringsfriheten. I boken til tidl. tingrettsdommer Tor Bertelsen, om kommentarer til EMK – Europeiske Menneskeretts Konvensjonen (2011), side 245, går det klart frem at:

Under EMK artikkel 10 er det slått fast at personer i offentlige stillinger må finne seg i nesten enhver ytring som har betydning for debatten om utføring av en slik stilling, selv om det er liten tvil om at det dreier seg om utsagn som kan virke personlig sterkt belastende. Dette poeng illustreres bl.a. i Tuomela og andre mot Finnland (2010).

Les også:  Advarer: Mildværet gir risiko for vannskader

Det er derfor liten tvil om at min ytring ligger godt innenfor ytringsfriheten. Det alvorlige her er jo at en kollega av nemndlederen ringer og ber denne videoen slettes. Etter mitt syn har begge gjort seg fullstendig inhabile som nemndledere. De bør snarest fratre sine stillinger både som dommere i domstolene og som nemndledere for fylkesnemndene. Det er ytringsfrihet i Norge og så grove brudd på menneskeretter som dette vedtaket utgjør kan vi bare ikke ha i et rettssamfunn.

Bruken av tilknytning til fosterforeldre blir direkte misbrukt av fylkesnemnder og domstoler. Tilknytning handler om tilpasning til miljøet. Det er ingen tvil om at dette barnet, som kjenner sine foreldre kan og har tilknytning til dem.

Les også:  Frykter for trafikksikkerheten etter snørik vinter

EMD, den Europeiske Menneskeretts Domstolen, er klar på at omsorgsovertakelse er midlertidig (se I K og T mot Finland, avsnitt 138, og Adele Johansen vs Norway, avsnitt 78) og skal avbrytes så snart foreldrene er i stand til å gi god nok omsorg. Både kommunen og fagfolkene la til grunn at barnet skulle tilbake til sine foreldre, da kan ikke en nemndleder fatte slike vedtak som her er gjort. Dette er et grovt brudd på menneskeretter og oppringningen fra sentralenheten for fylkesnemnder ser jeg på som et forsøk på å hindre avsløring av disse forhold.

Mvh

Rune Fardal

Hør opptak her:

https://www.facebook.com/familiekanalennorge/videos/767876640077329/

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.