Kulturrådets konferanseserie starter med festivaldebatt i Bodø

Kulturdirektoratet

Festivalene skal være både kunstnerisk spydspiss og lokal stedsutvikler. Hvordan balanserer festivalene disse hensynene? I juni inviterer Kulturrådet til en konferanse om festivalenes plass i det norske kulturlivet. Det blir den første av tre større konferanser fra Kulturrådet i 2023.

Festivalene i Norge formidler et stort mangfold av kunst- og kulturuttrykk og når ut til et bredt publikum. De skal være kunstnerisk nyskapende og en arena der kunstnerne kan utvikle og utfolde seg. Samtidig er festivalene gjerne viktige hjørnesteiner som skaper identitet og samhold i lokalsamfunnene der de holder til.

Nå inviterer Kulturrådet kultursektoren og andre interesserte til en konferanse om festivalenes plass i det norske kulturlivet. Konferansen finner sted 12. juni på Stormen kulturhus i Bodø.

Les også:  LESERINNLEGG: Bibliotek = bolyst

– Festivalene er en viktig del av kultursektoren, både for kunstnerne, arrangørene, lokalsamfunnene og publikum. De siste årene har stadig flere festivaler fått tilskudd fra Kulturrådet, og vi ønsker å se nærmere på hvordan festivalene har endret seg og hvilken utvikling vi skal legge opp til i tiden som kommer, sier Sigmund Løvåsen, leder i Kulturrådet.

I april legger Kulturrådet frem en evaluering av tilskuddsordningene for festivaler etter at knutepunktordningen ble avviklet i 2016 og frem til i dag. Antallet festivaler som får tilskudd har økt på de fleste kunstområder. Men er festivalbegrepet i ferd med å bli utvannet? Og er vi vitne til en «festivalisering» av kulturlivet, der en stadig større andel av kulturarrangementene i Norge inngår i festivaler?

Les også:  3 millioner ekstra til Nordlandsmuseet i Bodø

– Dette er spørsmål som angår både politikere, publikum og ikke minst kultursektoren selv. Vi gleder oss til å invitere til en god diskusjon i Bodø i juni, sier Løvåsen.

Konferansen 12. juni er den første av tre større konferanser Kulturrådet arrangerer i 2023. Den tredelte konferanseserien erstatter den tradisjonelle årskonferansen, som vanligvis har blitt avholdt på høsten.

– Kulturrådet har behov for å være til stede i flere deler av landet og kunne belyse flere temaer. Derfor inviterer vi til en serie møteplasser der vi kan løfte frem de diskusjonene vi tror er blant de viktigste for kultursektoren i år, sier Løvåsen.

Les også:  St. Eystein skole i Bodø feirer 20 år!

Før sommeren skal Sannhets- og forsoningskommisjonen overlevere sin rapport om fornorskningspolitikk og urett begått overfor samer, kvener og norskfinner. Den blir tema for Kulturrådets neste konferanse, som avholdes i Oslo 19. september.

Den tredje konferansen vil se nærmere på digitaliseringens konsekvenser for hvordan kunst og kultur produseres, formidles og oppleves. Den avholdes i november, og det kommer mer informasjon om tid og sted senere.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.