Grønne prosjekter kan få millionstøtte

Nærings- og fiskeridepartementet

I regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling ble det foreslått 1 milliard kroner over tre år til en ny Grønn plattform. Nå lyses det ut 20 millioner kroner til forprosjekter som skal mobilisere gode søkere til en hovedutlysning i 2021.

– Forskning og innovasjon i næringslivet skal bidra til å øke takten på den grønne omstillingen. Med Grønn Plattform fortsetter regjeringen å støtte utviklingen av ny grønn teknologi. Dette legger grunnlaget for et mer bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv i fremtiden, sier næringsminister Iselin Nybø.

Les også:  Roser utbyggingen av sørfold-tunnelene

Hvem kan søke?
Alle grønne prosjekter fra forskning til markedsklare løsninger kan søke om støtte under Grønn Plattform. Eksempler på aktuelle områder kan være sirkulær økonomi, hydrogen- og batteriteknologi og havvind, annen fornybar energi, bioøkonomi, omstilling i leverandørindustrien, samt marin sektor, fór og nye arter.

Hva er Grønn Platform?
Grønn plattform bygger på eksisterende ordninger i Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og Siva. Samarbeidet inkluderer også Enova. På denne måten får grønne prosjekter én felles inngang til aktørene i virkemiddelapparatet.

Les også:  LESERINNLEGG: Aldri før har så mange spist så mye kake for så lite

Pengene under Grønn plattform lyses ut i to trinn. I første omgang lyses det ut penger til forprosjekter. Det kan søkes om inntil 300 000 per forprosjekt for en periode på tre måneder. Det er ønskelig med store samarbeidsprosjekter mellom næringsliv og forskningsinstitutter hvor flere aktører går sammen om søknader.

Det er bevilget 333 millioner kroner til Grønn Plattform i 2020. En hovedutlysning under ordningen kommer i 2021.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.