Godstransport skal overføres fra vei til sjø i Nord-Norge

kystverket

North Sea Container Line (NCL), Sea-Cargo Skips AS og Eureka Shipping Ltd. har fått tilsagn om økonomisk støtte for prosjekter som skal få transport av gods over fra vei til sjø. I alt er støtten på 92,2 millioner kroner.

Tilskuddsordningen, som administreres av Kystverket, har som mål å gi støtte til prosjekter som bidrar til målet om å overføre transport av gods til sjø – for løsninger som i dag benytter veitransport.

I årets runde har tre av totalt 14 prosjekter nådd frem. Det er synliggjort at disse tilsammen vil overføre nærmere 1,4 millioner tonn gods til sjø i løpet av rutenes tre første driftsår.

– Det er svært gledelig at vi i år, som tidligere år, fikk mange søknader til behandling. Denne gangen var det prosjektene til North Sea Container Line (NCL), Sea-Cargo Skips AS og Eureka Shipping Ltd. som vant fram som de beste prosjektene i henhold til kriteriene, opplyser avdelingsdirektør Sven Martin Tønnessen i Kystverket.

Les også:  LESERINNLEGG: Tør regjeringspartiene støtte egne valgløfter?

Nord-Norgelinjen-prosjektet til Eureka Shipping Ltd. får i alt 41,6 millioner kroner til etablering og drift av ei linje mellom Bodø og Tromsø, som kan ta både containere og vogntog. Ruten vil tilby tre ukentlige avganger via Lødingen og Harstad i begge retninger, og skal betjenes med et kombinert containerskip med egne kraner ombord. Oppstart av den nye ruten er 1. april 2021.

Eureka forventer at så mye som 600 000 tonn gods kan overføres fra vei til sjø i løpet av støtteperioden på tre år. Samfunnsnytten ved overføring av disse lastene utgjør omlag 50 millioner kroner.

Les også:  Oppgraderer Steigentunnelen

– Ruten vil korrespondere med Nordlandsbanen i Bodø, og fungere som en forlengelse av denne til Tromsø. Det blir spennende å følge prosjektet, og hvordan markedet tar imot tilbudet, sier Tønnessen. 

– Vi håper vareeiere og andre aktører i transportmarkedet ser dette som fremtidsrettede og tidsriktige tilbud, sier han videre.

Prosjektet Fersk fisk fra Sunnhordaland omfatter både etablering av en helt ny rute mellom Stord og London, og omlegging av NCLs to ruter til Rotterdam og Hamburg. Fra 16. september 2020 har NCL fire direkte anløp fra Stord for transport av fersk fisk.

Les også:  Historisk energiutbygging i Bodø og Nord-Norge

NCL forventer å kunne overføre 489 294 tonn gods i løpet av støtteperioden på tre år. Samfunnsnytten ved godsoverføringen er beregnet til 29,4 millioner kroner i perioden.

Prosjektet Baltic Initiative vil etablere ei ny rute mellom Vestlandet og Świnoujście i Polen. Oppstart for den nye ruten er 1. januar 2021. Ruten skal betjenes med ro-ro-skipet MV Bore Bay, og vil gå ukentlig via Haugesund, Tananger og Farsund.

Sea-Cargo forventer å kunne overføre 212 488 tonn gods i løpet av støtteperioden. Samfunnsnytten ved overføring er beregnet til 25,3 millioner kroner.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.