Det haster med å få på plass et obligatorisk båtregister

båt bolig

Avfall Norge, Norboat, Kongelig Norsk Båtforbund og Finans Norge signerte onsdag en felles enighet om behov for et obligatorisk båtregister.

Maritim forsøpling er et stort miljøproblem, herreløse båter er en del av dette problemet. Avfall Norge, Norboat, Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) og Finans Norge mener det haster med å få på plass et båtregister.

Per i dag er det over 900.000 fritidsbåter i Norge, og antallet øker. Det forventes at problemet med brukte båter vil vokse seg større ettersom flere båter blir eldre og dermed kasserbare.

Et stort forurensningsproblem
En bærekraftig retur- og vrakpantordning kan ikke fungere uten et nytt norsk obligatorisk båtregister. Den midlertidige returordningen for fritidsbåter er langt fra god nok til å være en varig løsning, mener Avfall Norge.

Les også:  LESERINNLEGG: Nei til flere amerikanske baser i Norge!

– Dersom vi skal få en fungerende returordning for båter, må man kunne vite hvem båteieren er. Det er så enkelt som det. Ubegrunnet politisk motvilje mot et obligatorisk register står i veien for en løsning på problemene rundt utrangerte fritidsbåter, sier fagdirektør i Avfall Norge, Henrik Lystad.

Dagens ordning dekker ikke større båter
Avfall Norge mener det er grunn til å frykte at større båter fortsatt vil kunne forsøple kyst og skjærgård. Henlagte og strandede båter skaper store utfordringer for kommuner, skjærgårdstjenester og andre som rydder opp, og ofte er det ikke mulig å identifisere eier av båten.

Les også:  Biskopene kritisk til å utvide grensen for selvbestemt abort

– Dagens tilskudd på 1.000 kr motiverer ikke eiere av utrangerte, større båter nok til å levere inn disse. Kommunene har store utgifter med å fjerne hensatte og strandete båter fordi eieren ikke kan identifiseres, sier Henrik Lystad.

Utfordrer Ola Elvestuen
Avfall Norge, Norboat, KNBF og Finans Norge sendte onsdag brev til ministeren om at det haster med å få på plass et obligatorisk båtregister.

Sammen med brevet følger et notat som synliggjør behovet og illustrerer aktuelle problemstillinger og temaer som må vurderes nærmere.

– Vi forventer at klima- og miljøministeren vil studere innspillet vårt, og at han bidrar til en grundig vurdering av våre forslag sammen med sine regjeringspartnere i Høyre og Fremskrittspartiet, sier Henrik Lystad.

Les også:  John Kerry møtte Gahr Støre: - Norge avgjørende for å kutte vanskelige utslipp

Avfall Norge, Norboat, KNBF og Finans Norge ber Klima- og miljøministeren om å ta nødvendige initiativ og grep for å få utredet returordning og båtregister med sikte på gode og bærekraftige løsninger og å redusere marin forsøpling.

– Vi ser at det er mange forhold som må utredes og avklares for å få et båtregister på plass, men med tanke på marin forsøpling, bedre og mer effektive redningsaksjoner og kriminalitetsbekjempelse, mener vi det er svært viktig at arbeidet påbegynnes så raskt som mulig, sier Lystad.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.