Cappelen Damm stopper utgivelsen av Sjaman Dureks bok

bøker

I mai 2019 inngikk Cappelen Damm, i konkurranse med andre norske forlag, avtale om utgivelse av Sjaman Dureks bok «Spirit Hacking». Utgivelsesrettighetene er solgt til en rekke land, blant annet Sverige og Danmark.

Boka er så langt ikke utgitt på norsk. I kjølvannet av utgivelsen i USA, og debatten som har fulgt, har Cappelen Damm sett behovet for en ny og bredere gjennomgang av manus.

– Vår konklusjon er at boka ikke burde vært antatt, den vil ikke bli utgitt, og forlaget har orientert rettighetshaverne om dette, opplyser forlaget.

Les også:  Ny lydbok: Bruker KI for stemmen til Kunt Hamsun i "Sult"

Cappelen Damm har i forkant av denne avgjørelsen vurdert og diskutert flere aspekter ved bokas innhold.

– Den er åpenbart i strid med allment anerkjente medisinske oppfatninger, men åpenhet og debatt rundt et aktuelt tema som forholdet mellom tradisjonell medisin og alternative oppfatninger kan være viktig og er godt innenfor ytringsfrihetens rammer. Sjaman Durek har, gjennom sitt kjærlighetsforhold til prinsesse Märtha Louise, på kort tid blitt en hyppig omtalt person i norske medier. Vår vurdering har vært at det har offentlighetens interesse å utgi hans egen fortelling om sin virksomhet som sjaman og hans fremstilling av sine alternative virkelighets- og årsakbeskrivelser, opplyser forlaget.

Les også:  Ny lydbok: Bruker KI for stemmen til Kunt Hamsun i "Sult"

– Ytringsfrihetens rammer skal være vide. Imidlertid reiser denne bokas innhold betydelige etiske spørsmål som er relevante for Cappelen Damm som utgiver. For eksempel er avsnittene som omhandler kreft svært problematiske, og de kan være sårende, og i ytterste konsekvens skadelige, dersom det som står der tas bokstavelig, ifølge forlaget.

– Bokas innhold har også vært gjenstand for juridiske betraktninger, men begrunnelsen for å stoppe utgivelsen av Sjaman Dureks bok er først og fremst basert på etiske vurderinger. Dette burde vært gjort tidligere, manuset skulle ha vært gjennom en bredere redaksjonell vurdering og diskusjon ved antagelsestidspunktet, uttaler forlaget.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.