Bransjeutvalg mot kroppspress i sosiale medier lansert

medietilsynet

Under en markering på Share i Oslo mandag, ble fagutvalget for influencermarkedsføring lansert. Utvalget skal administrere og håndheve nye etiske retningslinjer.

I tillegg skal utvalget gi råd til nettverk, annonsører og påvirkere om markedsføring av blant annet kosmetiske inngrep og kosttilskudd.

– At retningslinjer og fagutvalg nå er på plass, er en viktig brikke i arbeidet for å motvirke kropps- og utseendepress blant barn og unge, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Les også:  Full frifinnelse av Fosenaksjonistene

Målet til Fagutvalget for influencermarkedsføring er å bidra til ansvarlig markedsføringspraksis, og redusere kropp- og utseendepress som barn og unge voksne blir utsatt for i sosiale medier.

Velsand understreker samtidig at det nå den egentlige jobben begynner, og at også ytterligere tiltak må til: – Det handler først og fremst om å etterleve retningslinjene og i praksis sørge for en ansvarlig markedsføringspraksis overfor barn og unge. Samtidig må vi jobbe videre med å styrke barn og unges kritiske medieforståelse slik at de i større grad kan beskytte seg selv mot denne form for kommersielt innhold.

Les også:  Krever helsehjelp til barnevernsofre

Retningslinjene som fagutvalget vil jobbe ut fra er basert på skissen til etiske retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier som Medietilsynet og Forbrukertilsynet overleverte Barne- og likestillingsdepartementet 2. oktober 2018. I forbindelse med arbeidet anbefalte tilsynene i et notat også ytterligere tiltak for å redusere kroppspress.

Det ble blant annet foreslått å gjennomgå og forenkle eksisterende regelverk, utvikle målrettede tiltak for barn og unge for å øke deres kritiske medieforståelse, og sist men ikke minst, sette ned et faglig utvalg med ansvar for å administrere og håndheve de etiske retningslinjene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.