Stort gjennombrudd for dyrevelferden i Norge

gris

Et flertall i Næringskomiteen går nå inn for et solid velferdsløft for norske griser. – Endelig tar Stortinget de store dyrevelferdsproblemene vi har sett i svinenæringen på alvor, sier Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen.

De siste årene har vi sett en rekke avsløringer om dårlig dyrevelferd i svinenæringen. Nå følger endelig Stortinget opp.

I dag la Stortingets næringskomité frem sin innstilling til Venstres forslag om bedre dyrevelferd i landbruket. Et flertall i komiteen, bestående av Venstre, SV, Høyre, Frp, MDG og Rødt, ber der regjeringen jobbe med å sikre større areal, bedre underlag og mer berikelse for norske griser. I tillegg ber disse partiene om at regjeringen stiller strengere dyrevelferdskrav ved oppgraderinger av driftsbygninger eller nybygg innenfor svinenæringen.

– Dyrevelferdskravene i forskrift om hold av svin er faglig utdaterte. Grisen har atferdsbehov som ikke tilfredsstilles i dagens svinefjøs. Samtidig vet vi at om lag 70% av alle svinebønder har behov for enten store reinvesteringer eller nye fjøs i løpet av kort tid. Derfor er det viktig at bøndene nå blir i stand til å bygge fremtidsrettet for å sikre at dyrevelferden ivaretas. Grisens velferdsbehov må være i fokus, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland. 

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Partiene som utgjør flertallet bak forslaget slår fast i innstillingen at det er store dyrevelferdsproblemer i svinenæringen, og at dette er problemer som ikke kan vente på en dyrevelferdsmelding.

«Flertallet viser til høringsuttalelser fra blant annet Dyrevernalliansen, som påpeker at kravene til areal og levemiljø for svin i dagens forskrift er faglig utdaterte, og at svinehold i tråd med dagens forskriftskrav innebærer i praksis at mange griser holdes på liten plass i et stimulifattig miljø, noe som medfører økt risiko for dyrevelferdsproblemer.»

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Forslaget om å styrke grisevelferden skal debatteres og voteres over i Stortinget 10. februar. Dersom Stortinget følger komiteens innstilling, blir det opp til opposisjonen å sikre at regjeringen følger opp vedtaket, og at landbruksministeren går i gang med å løfte velferden for grisen.

– Vi forventer at Stortinget vedtar dette forslaget, og at opposisjonen sikrer at regjeringen følger opp dette viktige vedtaket. SV har et spesielt viktig ansvar ettersom de er budsjettpartner med regjeringen. Vi setter vår lit til at SV tar med seg grisene inn i sine forhandlinger med regjeringen, sier Kleveland.

Det ble også flertall for flere andre viktige forslag i innstilligen fra næringskomiteen. Venstre, SV, Høyre, Frp og MDG krever at regjeringens varslede dyrevelferdsmelding fremskyndes til våren 2023. I tillegg ber det samme flertallet om at regjeringen går i gang med å forske på alternativer til C02-bedøvelse på slakteri og praksisen med kverning av hanekyllinger. Målet er at begge disse praksisene skal forbys.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Et mindretall i komiteen, bestående av Venstre, Frp, Høyre og Rødt, påpeker også i innstillingen at det er behov for å styrke og videreutvikle dyrepolitiet. I tillegg trekker partiene Venstre, Høyre, Frp og MDG frem at det er store velferdsproblemer med hurtigvoksende raser i kyllingproduksjon, og at alle kyllingene som tilbys i markedet på sikt bør være saktevoksende.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.