– Vi må forenkle mer, spesielt for næringslivet

cans christian holte

Skattedirektøren fortsetter forenklingsarbeidet i neste periode. – Nå må vi spesielt få fart på forenkling for næringslivet, sier Hans Christian Holte etter at han i statsråd i dag fikk fornyet åremål som skattedirektør.

Skatt for personlige skattytere har blitt enklere de siste årene. Vanlige skattepliktige har opplevd at det har blitt enklere å ha kontakt med oss, men mange opplever at skatt langt fra er enkelt og ikke alle regelendringer gjør verden enklere heller. Jeg vil arbeide for at det blir enda enklere å forholde seg til skatter og avgifter i årene fremover, sier Holte.

Les også:  Enorm etterspørsel: Nå går startskuddet for ny kinesisk sjømat-rute

Ny skattemelding 
-Vi har flere gode tiltak i prosess for å gjøre skatt enklere. Vi skal lansere en ny skattemelding, som vil være lettere å forstå og gi bedre veiledning.

– Vi skal være en lyttende etat, som har brukernes perspektiv med oss i det vi gjør. Jeg kommer fortsatt til å ha en åpen dør for de som har forslag til hvordan vi kan forbedre oss, sier skattedirektøren.

Deling av data
– I tillegg ønsker jeg å bidra til bedre brukervennlighet og effektivitet i offentlig og privat sektor gjennom å dele data. Skatteetaten vil delta i utforming, etablering og forvaltning av offentlige datakilder. Vi vil også være med å realisere målet om at «kun én gang» skal bli en realitet når det gjelder å rapportere til det offentlige.

Les også:  Enorm etterspørsel: Nå går startskuddet for ny kinesisk sjømat-rute

Internasjonalt samarbeid
– Fremover skal Skatteetaten fortsatt bidra godt til internasjonale løsninger på skattemessige utfordringer knyttet til økt globalisering og digitalisering. For å sikre rettferdig konkurranse og finansiering av velferdsstaten, må vi også finne gode løsninger for å skattelegge den digitale økonomien.

Omstillingsdyktig etat
Hans Christian Holte har ledet Skatteetaten gjennom flere store omstillinger.

– Vi treffes som alle andre av store endringer som økt globalisering, digitalisering og krav til effektivisering, og vi har medarbeidere som både ser behovet for endring og får det til i praksis. Derfor har vi lyktes både med å overta oppgaver fra andre offentlige etater, redusere antall kontorsteder, og gjøre om fra regional til nasjonal oppgaveløsning.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.