skip båt

LESERINNLEGG: Den siste norske sjømann?

Norge er en stolt sjøfartsnasjon med lange tradisjoner. Hvis Regjeringen og Stortinget sover ved roret, er skattedirektoratet nå i ferd med å kjøre nærskipsfarten, lokalsamfunn og norske sjøfolk på skjæret. Av: Kystrederiene,... Les mer »
skatt

Søknadsfristen for lønnstilskudd er 5. november

Arbeidsgivere som tok tilbake egne permitterte i juli og/eller august kan sende inn søknad om lønnstilskudd til og med 5. november. Arbeidsgivere har kunnet søke om støtte på lonnstilskudd.no fra 2. oktober.... Les mer »
skatteetaten

A-krimkontroll i Ofoten fant flere sjokkerende regelbrudd

A-krimkontroll i Ofoten avdekket flere brudd på sikkerheten, stans av farlig arbeid og mulig svart avlønning. Nå kan flere forvente seg reaksjoner. A-krimsenteret i Nordland gjennomførte en rekke kontroller i privatmarkedet i... Les mer »
bedrift skatteetaten

Skattemelding for næringsdrivende: Tusenvis risikerer 575 kroner per dag i tvangsmulkt

Hvis du ikke har levert ennå, begynner det å haste. Skattemeldingen må leveres innen midnatt fredag 31. mai. I fjor ble én av ti næringsdrivende ilagt tvangsmulkt for manglende eller sen levering... Les mer »
cans christian holte

– Vi må forenkle mer, spesielt for næringslivet

Skattedirektøren fortsetter forenklingsarbeidet i neste periode. – Nå må vi spesielt få fart på forenkling for næringslivet, sier Hans Christian Holte etter at han i statsråd i dag fikk fornyet åremål som... Les mer »
revisorforeningen

Revisorforeningen: – Total avsporing i regjeringens forenklingsarbeid

Skattedirektoratet har gitt ut en veiledning som ytterligere strammer inn og kompliserer regelverket for ansattfordeler og -rabatter. – Totalt ubegripelig at en regjering som hevder de vil forenkle hverdagen for næringslivet, lar... Les mer »
regnskap norge

Regnskap Norge vil ha flere ansatte i Skatteklagenemnda

Skyhøy behandlingstid og diskriminering av saker kjennetegner dagens behandling av skatteklager. Finansdepartementet har nylig offentliggjort en rapport om opphopningen av ubehandlede klagesaker i Skatteklagenemnda og løsninger. Særlig viktig blir det å få... Les mer »
revisorforeningen

Ufin omkamp fra Skattedirektoratet om kontantfaktura

Skattedirektoratet endrer spillereglene etter at kampen er avgjort og spillerne har innrettet seg. Uhørt, mener Revisorforeningen, som krever at departementet setter foten ned. Kassasystemforskrifta og bokføringsforskriften ble endret i 2018 etter stort... Les mer »